Wycieczka do Powsina

01 czerwca zapraszamy do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie.
Zabieramy tylko osoby zaszczepione – trzeba mieć z sobą potwierdzenie szczepienia.
Wyjeżdżamy o godz. 9,00 z parkingu przy Lidlu w Międzylesiu. Preferowana obecność osób słabo uczestniczących (z różnych  powodów) w życiu Uniwersytetu.
Zgłoszenia przyjmuje Jasińska: kontakt 22/789-34-17 lub 605-248-481