Technologie Informacyjno-Komunikacyjne = TIK

TIK – narzędzia w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia

Zapraszamy do zapoznania się z drugim projektem „TIK, czyli Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, kluczem w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia”. Znajdą tu Państwo poradniki, które ułatwią posługiwanie się prostymi i przydatnymi aplikacjami TIK na smartfony i inne urządzenia.

Jeśli szukamy instytucji, instytutów i organizacji pozarządowych, które opracowują materiały edukacyjne i organizują kursy, szkolenia i warsztaty na temat TIK sprawdź te adresy .

Zamieszczone zostały też Newslettery, w których szczegółowo opisane są poszczególne etapy projektu.

Rezultaty projektu

Projekt „TIK – klucz w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia” realizowany w ramach programu Erasmus+ zakończył się 31 grudnia 2020 roku.
Partnerstwo pięciu organizacji: Społeczny Instytut Ekologiczny (Polska), TROYA (Turcja), MobilEducation (Szwecja), Tiedetila (Finlandia) i SPES (Austria) wypracowało w ciągu 23 miesięcy następujące rezultaty:

 1. Wiadomości ( Newsletters) gdzie opisane są międzynarodowe spotkania partnerów.
 2. Poradniki TIK (ICT Guides), które w prosty sposób wyjaśniają, w jaki sposób posługiwać się aplikacjami, jak korzystać z asystenta Google i co to jest chmura.
 3. Baza danych kontaktów, w której zainteresowani znajdą informacje o instytucjach, instytutach i organizacjach zajmujących podnoszeniem komputerowych umiejętności seniorów.
 4. Najlepsze praktyki w krajach partnerów opisujące ciekawe metody i zastosowanie technik informacyjno-komunikacyjnych.
 5. Analizy i badania rzeczywistych potrzeb seniorów związanych z technikami informacyjno-komunikacyjnymi.
 6. Cyfrowe opowieści zrealizowane przez austriackich seniorów z organizacji „Bank Czasu 55+”
  (Zeitbank 55+) zachęcą nieprzekonanych seniorów do korzystania z TIK w życiu codziennym.
 7. Partnerzy przygotowali 26 prezentacji, w których omówili problemy seniorów związane z używaniem TIK oraz przedstawili ciekawe przykłady akcji i działań.
  Wszystkie rezultaty projektu pt. „TIK – klucz w rękach seniorów do aktywnego i zdrowszego życia” zostały przetłumaczone na języki partnerów i zamieszczone zostały na platformie rezultatów Erasmus+.
  https://erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/platforma-rezultatow-projektow-erasmus/
  Polska wersja rezultatów zamieszczona jest na stronie www.ecosynergy50plus.com w zakładce
  „TIK dla ekosynergii seniorów” oraz na stronie www.sie.org.pl
  Wszystkie rezultaty są ogólnodostępne.