TIK podsumowanie

   W pierwszym spotkaniu w Domu Obywatela, poza przedstawicielami organizacji uczestniczących w projekcie, wzięły udział szwedzkie seniorki, które uczestniczyły w szwedzkiej części projektu. Wysłuchaliśmy informacji o działaniach Stowarzyszenia Mobileducation. 

   Na warsztatach odbywających się w ogrodzie mieliśmy okazję zapoznać się z  publikacjami i zabawkami używanymi w czasie kursów przeprowadzanych dla seniorów.   

                                                                                                             

    Uczestnicy projektu odwiedzili również siedzibę firmy jednego z uczestników projektu (Torbjorna) i wysłuchali prezentacji na temat upraw hydroponicznych w warunkach domowych. Torbjorn promuje tę metodę, zwłaszcza w warunkach klimatycznych Skandynawii, ponieważ umożliwia ona produkcję roślinną w sztucznie do tego stworzonych warunkach nie tylko na skalę przemysłową, ale też w warunkach domowych. Najczęściej uprawiane w hydroponice rośliny jadalne to sałata, pomidory, ogórki, papryka, bazylia, oregano i tymianek.

     Hydroponika w porównaniu z typową uprawą ziemną niesie wiele korzyści, m.in.: możliwość uprawy na terenach suchych, nieodpowiednich pod uprawę ziemną czy w warunkach domowych, w okresie gdy jest niedobór światła słonecznego, jak np. w Szwecji, czyli uprawa nie zależy od sezonu i nie wymaga stosowania środków ochrony roślin. Dodatkowym atutem w warunkach domowych jest oszczędność miejsca, a także fakt, że rośliny w uprawie hydroponicznej w większym stopniu podnoszą wilgotność powietrza w pomieszczeniu.

    Drugie spotkanie poświęcone było podsumowaniu projektu. Wszystkie organizacje zaprezentowały to, czego dokonały w czasie jego trwania. Spotkanie w Sztokholmie  zakończyło projekt „TIK dla EKOSYNERGII seniorów”.

Podsumowanie projektu

    Szwedzkie Stowarzyszenie Mobileducation, gospodarz spotkania, w ramach projektu prowadził kursy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych dotyczące używania tabletów i smartfonów w życiu codziennym do komunikowania się czy znajdowania potrzebnych informacji, a także korzystania z mediów społecznościowych (komunikatory, WhatsApp, Facebook, Instagram). Używane przez Mobileducation aplikacje i inne narzędzia odpowiadają potrzebom seniorów, wielu z nich skorzystało z możliwości nauki w ramach projektu. Wszystkie kursy cieszyły się dużym zainteresowaniem, także te dotyczące podstaw programowania. Przedstawicielki Mobileducation przygotowały także publikację dla seniorów ułatwiającą poruszanie się w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

    Turecki TROY Environmental (TROY Środowisko) w projekcie TIK zajmował się kwestią dostępności smartfonów dla osób 65+, które mają problemy zdrowotne, mieszkają same, albo dotyka je i jedno, i drugie. Dzięki projektowi grupa takich osób zdobyła umiejętności cyfrowe pomagające w codziennym życiu. TROY przygotował też blog poświęcony kształceniu informacyjno-komunikacyjnemu seniorów.

    Centrum Edukacji dla Dorosłych w Austrii – SPES Zukunftsakademie prowadzi bank czasu 55+, rozwijając tę inicjatywę – sąsiedzką pomoc opartą na wzajemności. Osoby należące do banku wzajemnie się wspierają, co pomaga im jak najdłużej żyć samodzielnie w miejscu zamieszkania. Forma pomocy obejmuje drobne usługi i pomoc we wszystkich dziedzinach np. przy pracach domowych, w ogrodzie, przy zwierzętach domowych, w zakupach. Do komunikowania się uczestników banku używane są narzędzia informacyjno-komunikacyjne, co jest ważne ze względu na stan zdrowia części osób, które nie wychodzą z domu lub sprawia im to dużą trudność.


    Przedstawiciel SPES zaprezentował też fairphone holenderskiej fimy Fairphone, pierwszy na świecie etyczny, modułowy smartfon, który jest zbudowany z wymienialnych części. Taki smartfon może służyć przez wiele lat; jest łatwy w naprawie, dzięki wspomnianym wymiennym modułom. To urządzenie świetnie współgra z ekologiczną ideą przyświecającą projektowi „TIK dla EKOSYNERGII seniorów”.

 

   Pomysłodawca i koordynator projektu – Społeczny Instytut Ekologiczny, dzięki doświadczeniu we współpracy z seniorami i dobremu rozeznaniu ich problemów, w ramach projektu przygotował internetową bazę danych organizacji i wszelkich instytucji zajmujących się w Polsce sprawami ochrony środowiska w kontekście potrzeb osób starszych. Baza, ułożona tematycznie, pozwala seniorom bez kłopotu znaleźć informację na interesujący ich temat.
    W ramach projektu odbyło się także kilka spotkań i kursów dla seniorów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, podczas których poszerzyli oni wiedzę na temat korzystania z komputerów, smartfonów, komunikatorów.

    Podczas pobytu w Sztokholmie uczestnicy projektu mieli także okazję poznać uroki tego pięknego miasta. Jest ono dla osób wrażliwych na sprawy ekologii, dobrym przykładem dbałości o środowisko. Wrażenie robią nowoczesne rozwiązania dotyczące gospodarki odpadami, recyklingu i pracy elektrociepłowni, w której wykorzystuje się w procesie spalania odpady niedające się inaczej wykorzystać.