Nowy zarząd WTUTW

Po 15 latach działalności rezygnację z pracy w zarządzie WUTW złożyły prezes Teresa Bojanowicz i wiceprezes Teresa Janota. Społeczność uniwersytecka złożyła Im gorące podziękowania oraz nadała tytuły Honorowych Członków WTUTW.

 

W dniu 17.06. br został wybrany nowy zarząd, który ukonstytuował się w następującym składzie:

Barbara Bednarska          Prezes
 
Maria Irena Jasińska       V-ce Prezes
 
Elżbieta Chomicka          V-ce Prezes
 
Elżbieta Madejska          Sekretarz
 
Barbara Pazik Zajer         Skarbnik
 
Zastępcami członków zostali:
 
Zofia Grajwoda
 
Anna Olędzka
 
Ewa Sękowska
 
Teresa Studnicka
 
Do Komisji Rewizyjnej weszli
 
Urszula Mastej              Przewodnicząca
 
Stefan Kacprzak           Vice Przewodniczący
 
Stanisława Gałązka       Członek
 

Pożegnanie

Ktoś tutaj był i był,
                                                         a potem nagle zniknął
                                                         i uporczywie go nie ma
                                                                                                            Wisława Szymborska
 
 
Tragiczny wypadek samochodowy sprawił, że nie ma wśród nas śp. MARIANNY I RYSZARDA BOLIŃSKICH..
 
    Nikt nie wie kiedy i dlaczego kończy się jego ziemskie bytowanie.
    Nie dowiemy się nigdy czemu nie pozwolono być IM nadal w Rodzinie i wśród naszej uniwersyteckiej  społeczności.
 
    ICH pogoda ducha, życzliwość i uczynność pozostaną w naszej pamięci.
 
Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

 

Pożegnamy ich 26 lipca na cmentarzu Komunalnym Północnym. Msza święta żałobna rozpocznie się o godzinie. 12 .00 w domu pogrzebowym sala A.