Inauguracja

Rok Akademicki 2018/19 zainaugurowaliśmy w pięknej nowej sali Wawerskiego Centrum Kultury – naszej siedziby. 

Dziękujemy pani dyrektor Barbarze Karniewskiej i panu burmistrzowi Łukaszowi Jeziorskiemu, a także innym gościom za przybycie  Gaudeamus igitur zabrzmiało uroczyście!