Projekt TIK dla EKOSYNERGII seniorów – streszczenie dotychczasowych działań przygotowane przez kol. Elżbiete Madejską.

Projekt TIK dla EKOSYNERGII seniorów

Czy komputer i Internet mogą być narzędziami, za pomocą których łatwiej będzie seniorom komunikować się, dyskutować i działać? Czy, używając komputera i Internetu można dowiedzieć się więcej na temat zanieczyszczenia środowiska i jego ochrony? Na te pytania odpowie projekt pt. TIK dla EKOSYNERGII seniorów.

Seniorki i seniorzy dla ekologii i zrównoważonego rozwoju  – takie hasło przyświeca projektowi, który realizowany jest razem z Wawerskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (WUTW) w ramach europejskiego programu Erasmus Plus. Projekt jest wspólną inicjatywą partnerstwa zawiązanego między trzema organizacjami pozarządowymi: Polska – Społeczny Instytut Ekologiczny (www.sie.org.pl), Szwecja – MobilEducation (www.mobileducation.se), Turcja – TROY Environmental Association (http://troyacevre.webs.com) i Centrum Edukacji dla Dorosłych w Austrii – SPES Zukunftsakademie (www.spes.co.at).

Celem pracy międzynarodowego partnerstwa jest wymiana doświadczeń, wiedzy, najlepszych praktyk i na tej podstawie wypracowanie innowacyjnego podejścia i metod nauczania, które przełamią bariery mentalne i zmotywują seniorów do korzystania z technologii informacyjno –komunikacyjnych (TIK).

Projekt zakończy się w czerwcu 2018 roku a jego rezultatami końcowymi będą: strona internetowa projektu www.ecosynergy50plus.com, Vademecum TIK dla eko-seniorów, w którym znajdzie się zestawienie najlepszych praktyk i doświadczeń partnerów projektu, a także informacje dotyczące korzystania z TIK w życiu codziennym. Powstanie  również blog – dziennik eko-seniorów, który prowadzić będą seniorzy zainteresowani tematyką ekologiczną.

Pierwsze spotkanie partnerstwa odbyło się w Polsce w dniach 17-20.11.2016.

Zorganizował je koordynator Społeczny Instytut Ekologiczny. Przez cztery dni gościliśmy przedstawicieli partnerów projektu ze Szwecji, Turcji i Austrii.

Miejsca do spotkań użyczył nam Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW), także uczestniczący w projekcie. W trakcie warsztatu otwartego członkowie WUTW spotkali się z przedstawicielami partnerów zagranicznych i SIE. Opowiedzieli im o działaniu WUTW. Każda z organizacji krótko się przedstawiła.

 

   Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku  zapewnia seniorom  wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny. Seniorzy mogą m.in. uczyć się języków obcych, uczestniczyć w zajęciach komputerowych, w wielu wykładach, w zajęciach gimnastycznych, nordic walking, wycieczkach w kraju i zagranicą.

Działania Uniwersytetu przełamują stereotypy związane z oceną seniorów m.in. poprzez ich aktywny

udział w życiu dzielnicy i miasta.

 

   Turecki TROY Environmental (TROY Środowisko) z miejscowości Çanakkale

pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi. Organizacja od lat współpracuje z Niemcami, Polską, Hiszpanią, Włochami, Grecją. Skupia się na tematach ważnych dla każdego obywatela, a więc dotyczących zmian klimatycznych, w tym kwestiach energetycznych.

Najnowszy projekt to ten dotyczący TIK i dostępności smartfonów dla osób 65+, które mają problemy

zdrowotne, mieszkają same, albo dotyka je i jedno, i drugie.

 

Centrum Edukacji dla Dorosłych w Austrii – SPES Zukunftsakademie (Akademia przyszłości)

prowadzi m.in. Bank Czasu 55+, czyli sąsiedzką pomoc opartą na wzajemności. Godziny są księgowane na tzw. kontach czasu. Celem banku jest wsparcie, które pomaga jak najdłużej żyć samodzielnie w miejscu zamieszkania. Ta forma obejmuje drobne usługi i pomoc we wszystkich dziedzinach np. przy pracach domowych, w ogrodzie, przy zwierzętach domowych, w zakupach, w korespondencji. SPES prowadzi też liczne zajęcia, kursy i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wielokierunkowo wspiera rodziny.

 

Szwedzkie Stowarzyszenie Mobileducation stawia sobie za cel pomoc seniorom w aktywnym

uczestnictwie w świecie cyfrowym, dzięki m.in. korzystaniu ze smartfonów i tabletów (Szwecja

znajduje się w czołówce państw wykorzystujących powszechnie technologie informatyczne

i komunikacyjne). Organizacja prowadzi kursy dotyczące np. używania tabletów w życiu codziennym

czy korzystania z mediów społecznościowych.

Używane przez Mobileducation aplikacje i inne narzędzia odpowiadają potrzebom seniorów.

I wreszcie pomysłodawca i koordynator projektu.

    Społeczny Instytut Ekologiczny działa od 1990 r. i od początku wspiera budowę społeczeństwa obywatelskiego prowadząc akcje i realizując projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju. Organizacja ma doświadczenie we współpracy z seniorami – w latach 2011- 2014 zrealizowano trzy projekty wolontariatu seniorów: w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, były to partnerstwa z Turcją, Grecją i Niemcami.

Efektem tych projektów była m.in. strona internetowa www.ecosynergy50+.com.

 

Na spotkaniu roboczym partnerzy projektu omówili zasady wdrażania kolejnych jego założeń, przydzielając

zadania każdej z organizacji. Grupa wypracowała m.in. terminarz spotkań w krajach partnerów, kontaktów między spotkaniami, telekonferencji, ustaliła priorytety i metody pracy nad rezultatami.

Był też czas na krótki wypad do miasta.

Warszawa naszym gościom bardzo się spodobała.

 

W dniach 26-29.04.2017 odbyło się drugie spotkanie międzynarodowego partnerstwa w ramach projektu „TIK dla EKOSYNERGII seniorów”.

Zgodnie z planem odbyło się ono w Górnej Austrii, w niewielkim miasteczku Schlierbach. Zorganizował je partner projektu SPES Zukunftsakademie.

Program spotkania był bardzo intensywny: dyskusje nt. projektu, jego kolejnymi etapami, pracą nad rezultatami, spotkania z zespołem SPES, seminarium z członkami Banku Czasu.

Uczestnicy spotkania zwiedzili założony w 1355 r. klasztor cystersów i kościół klasztorny, uznawany za perłę barokowej architektury. Sala Bernardyńska i Cesarska to sztandarowe dzieła północnowłoskich twórców i jedyne obiekty tego typu na północ od Alp. Utworzona w 1924 roku serowarnia produkująca sery według tradycyjnych receptur jest od 1995 roku pierwszą pokazową serowarnią w Austrii. Można tu zobaczyć produkcję sera od świeżego mleka po gotowe serowe przysmaki. Produkuje się w niej 12 rodzajów sera.

Austriaccy partnerzy opowiedzieli o swojej akademii SPES, jej historii, celach i zasadach. Przedstawili szczegółowo jeden z realizowanych w SPES projektów: Bank Czasu 50+ – bardzo ciekawą inicjatywę, ułatwiającą życie starszym osobom. Inicjatorami działania byli sami seniorzy, którzy uznali, że są zawsze dwa rozwiązania problemów: czekać na innych lub wziąć sprawę w swoje ręce. Wybrali to drugie. Dziś Banki Czasu 50+ działają w Austrii (30), w Niemczech (20) i w Czechach (13).

Tureccy partnerzy opowiedzieli o pierwszym w Canakkale (i jednym z pierwszych w Turcji) domów dziennej opieki dla seniorów, którego główną misją jest aktywizowanie i integrowanie starszych osób. Centrum oferuje zajęcia rehabilitacyjne, gimnastyczne, plastykę, muzykę itp. Jedną z głównych ofert centrum jest nauczenie seniorów korzystania z TIK.

Szwedzcy partnerzy przedstawili autorski kurs nauki TIK dla seniorów:  podstawowy – jak używać TIK w życiu codziennym (3 x 3 godz.) i kurs programowania, dla tych którzy nie chcą zostać w tyle za swoimi wnukami.

Społeczny Instytut Ekologiczny zaprezentował swoją ideę budowania eko-synergii seniorów; na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Trzecie spotkanie partnerstwa odbędzie się w Canakkale w Turcji w dniach 13-17.09.2017 roku.

Ważne informacje uzupełniające dot. zapisów na rok akademicki 2017/2018

Podczas zapisów prosimy o dokonanie rocznych wpłat – składka roczna 110 PLN ( wszyscy) , wpisowe  – 60 PLN ( jednorazowa wpłata dla nowych słuchaczy).

Prosimy o przyniesienie swoich legitymacji UTW – nowych słuchaczy o fotografie legitymacyjną .

Słuchacze wyjeżdżający na wycieczkę do Gruzji proszeni o wcześniejsze zgłoszenie kontynuacji uczestnictwa  mailem ( [email protected] ) lub telefonicznie do Basi Pazik – Zajer. tel. 505 778 190 lub  22 671 49 90. Dla nich zapisy będą możliwe w dniu 19 wrzesnia w godz. 10 – 13 oraz   20 września w godz. 15 – 17.

Jak zwykle ilość miejsc w Naszym Uniwersytecie jest ograniczona ze względu na możliwości lokalowe.  Prosimy pilnować terminów zapisów !