Program

sowa6

Wszystkie wykłady odbywają się w czwartki, o godzinie 17.00

HARMONOGRAM roku akademickiego 2015/2016
II SEMESTR
od 15.02. do 23.03. – zajęcia wdłg. Planu,
18. 03. – spotkanie Wielkanocne,
od 24.03. – do 29.03. – przerwa świąteczna,
od 30.03. – do 29.04. – zajęcia wdłg. Planu,
od 30.04. – do 03.05. – weekend majowy,
od 04.05. – do 16.06. – zajęcia wdłg planu,
17.06. – ZAKOŃCZENIE ROKU .

WAŻNE WYDARZENIA W II-gim SEMESTRZE
11 czerwca — VIII Zlot Nordic Walking – „Wawer wita lato”

Propozycje wakacyjne:
– spływ kajakowy
– wycieczki
– gimnastyka
– basen