Są wolne miejsca na spływ Wkrą w czwartek 29.06.2023

są jeszcze wolne miejsca na  spływ  Wkrą  w czwartek 29.06.2023

Płyniemy z  Fundacja AVE  przy asekuracji 3 ratowników.  Startujemy mikrobusami z pod Lidla w Międzylesiu. One zawożą nas na miejsce startu spływu i przywożą po skończonym spływie na parking pod Lidlem. Minimalna ilość osób 20, maksymalna 45 osób. Spływy są częściowo dofinansowywane dla członków WTUTW. 

Goście płacą pełną kwotę  65pln .  /  Pierwszeństwo mają członkowie WTUTW.

Proponujemy spływy:

 1) 29.06.2023 (czwartek) – Spływ rzeką Wkrą

Zbiórka o 9.00 pod Lidlem, powrót około 17.00. Pełna odpłatność 65 zł od osoby ( członkowie WTUTW nieco mniej) .

 2) 14.07.2023 (piątek) – Spływ Pilicą

 3) 23.08.2023 – Spływ Bugiem

 Zapisy poprzez SMS lub elektronicznie poprzez Link z „Informatora” .

Wyniki Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Wawerskiego Towarzystwa UTW w dn. 15.06.2023

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w głosowaniu jawnym udzieliło Absolutorium ustępującemu Zarządowi WTUTW. W Zebraniu wzięło udział 127 członków WTUTW.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybrało na nową dwuletnią kadencję :

 • Zarząd WTUTW
 • Komisję Rewizyjną
 • Zastępców członków Zarządu WTUTW

Nowy Zarząd na pierwszym posiedzeniu dnia 16 czerwca 2023  wybrał ze swego grona :

 • Prezes Barbara Bednarska
 • Vice-Prezes Elżbieta Madejska
 • Vice-Prezes Irena Strzała
 • Skarbnik Barbara Pazik-Zajer
 • Sekretarz Helena Józefacka

Członkami  nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zostali :

 • Urszula Mastej
 • Błasiak Lesław
 • Jolanta Oberbek

Zastępcami Członków Zarządu zostali :

 • Zofia Grajwoda
 • Dorota Kowalówka
 • Ewa Marczak
 • Dorota Pietrek
 • do zespołu dołączyła Anna Szulca

Dalej działa Rada Słuchaczy w składzie :

Iwona Wolfart i Ewa Czabajska , które są naszymi przedstawicielkami wobec Zarządu.

Dziękujemy wszystkim za dotychczasową pracę i życzymy równie skutecznej pracy w przyszłości !

Ogłoszenie o organizacji Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków WTUTW

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków WTUTW odbędzie się 15 czerwca 2023 o godz.13.30.,II termin 13.45 ; w naszej siedzibie ul. Żegańska 1 , sala koncertowa na parterze WCK.
Ze względu na ważność zebrania prosimy o uczestnictwo w nim.


Porządek obrad
1 Otwarcie zebrania,powitanie
3 Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza
4 Przyjęcie porządku obrad
5 Wybór Komisji Wniosków i Komisji Skrutacyjnej
6 Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej za okres
czerwiec 2022-czerwiec 2023
7 Sprawozdanie finansowe za rok 2022
8 protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem
w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu
9 Dyskusja ; UWAGI i wnioski do Komisji
10 przyjęcie uchwał w sprawie:
a) Przyjęcia sprawozdania merytorycznego
b) Przyjęcia sprawozdania finansowego
11 Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium i przyjęcie uchwał
12 Wybory władz WTUTW
wybór Komisji Skrutacyjnej ;
ustalenie trybu wyborów: jawne/tajne
prezentacja kandydatów do funkcji: prezesa,członków zarządu
i komisji rewizyjnej
przeprowadzenie wyborów osobno : na Prezesa, członków Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i członków KR
13 Protokół Komisji Skrutacyjnej
Wniosek Zarządu do Walnego Zebrania o nadanie godności
Honorowego członka Uniwersytetu za szczególne zasługi dla
WTUTW
14 Przedłożenie wniosków przez Komisję Wniosków


15 Zakończenie? / zakończy się występem naszego zespołu wokalnego i teatrzyku, który bardzo ładnie się rozwija.