Wspomnienie z wyjazdu do Poronina

 
 
Tygodniowe wyjazdy są organizowane dwa razy do roku na wiosnę ( kwiecień) i jesienią (wrzesień).
 
Ostatnie terminy wyjazdów to 14.04. 2018 – 21.04.2018 ; 15.09.2018 – 22.09.2018 : 06.04.2019 – 13.04.2019.
 
Nasze główne cele w trakcie wyjazdu to poprawa zdrowia i  kondycji fizycznej ( codzienna poranna gimnastyka, pięciokrotne korzystanie z kąpieli w wodach termalnych, codzienne górskie wycieczki  w grupach o zróżnicowanych możliwościach kondycyjnych))  oraz integracja.