Walne Zebranie 14.06.2018

Słuchacze WUTUW

Słuchacze WUTUW

 

 

Zebranie rozpoczął występ zespołu wokalnego

 

 

 

 

 

 

Zebranie prowadziła kol. Alicja Jurczyk

Prezes Teresa Bojanowicz przedstawiła sprawozdanie

Przewodniczący komisji rewizyjnej Janusz Leśniewski

Komisja skrutacyjna przy pracy

Kapelusz Ali wygrał na Senioraliach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Literacki  w 100 lecie Odzyskania Niepodległości

Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza do uczestnictwa w międzypokoleniowym konkursie literackim mającym na celu przedstawienie własnych  refleksji i przemyśleń autorów w rocznicę 100 lecia Odzyskania Niepodległości .Konkurs przewiduje dwie kategorie wiekowe: seniorzy – osoby powyżej 60 lat i młodzież – powyżej 16 lat.

„100 lat Niepodległości – przemyślenia i refleksje człowieka dojrzałego” – jest tu miejsce na przedstawienie własnych refleksji i przywołanie pamięci rodzinnej.  

 „Marzenia i nadzieję u progu dorosłego życia” – pozwoli poznać oczekiwania młodego pokolenia wychowanego w niepodległej Polsce.

Warunki konkursu:
Prace o objętości 3 do 5 stron A4  w formie wydruku komputerowego należy umieścić w kopercie opatrzonej godłem i  napisem KONKURS WTUTW – 100 lecie Niepodległości,   w której również w osobnej zaklejonej kopercie należy podać nazwisko i wiek autora, wraz z kontaktem ( adresowym lub telefonicznym).  W wyjątkowych wypadkach prace mogą być napisane ręcznie.  Należy je składać w Wawerskim Centrum Kultury w sekretariacie , lub wysłać pocztą na adres WTUTW – Wawerskie  Centrum Kultury , ul. Żegańska 1a  04-713 Warszawa.

Czas trwania konkursu: od 20 czerwca do 30 września 2018.

Kryteria oceny prac konkursowych; jury będzie brało pod uwagę :

  1. Związek prezentowanej pracy z tematem konkursu.
       2.  Oryginalność i atrakcyjność ujęcia tematu .
       3.  Autentyzm wypowiedzi.
       4.  Komunikatywność przekazu i poprawność językową.

    Nie podlegają ocenie opinie i poglądy autora.

Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste  wręczenie nagród oraz wyróżnień (w każdy z dwu tematów) odbędzie się na początku listopada b.r.

Zakończenie roku akademickiego

Zakończenie roku akademickiego 2017/2018 będziemy świętować na pikniku w dniu 15.06 o godz. 16.  Oczywiście na Plaży Romantycznej, gdzie tak miło bawilismy się w zeszlym roku. Przewidziane konkursy, zabawy i śpiewy, oczywiście kiełbaski z grila i woda mineralna.  O dobry humor nie prosimy, bo wszyscy go mamy !

 Na zachętę kilka zdjęć z zeszłorocznego spotkania nadwiślańskiego .

  

 

 

 

 

 

 

Przypominamy

1) W dniu 14.06.2018 o godz. 10.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie UTW.

  Program znajdziesz poniżej.

2) W dniu 15.06.2018 o godz. 16.00 odbędzie się Piknik na Plaży Romantycznej.

    Osoby, które zechcą pojechać i wrócić rowerem (warunek – nieprzewidywane w tym czasie duże opady) może poprowadzić na miejsce Elżbieta Madejska. Zbiórka przed WCK o godzinie 14.30. Jeśli będą chętni z Radości mogą dołączyć na skrzyżowaniu Mrówcza – Panny Wodnej 20 min później. Każdy jedzie na własną odpowiedzialność. Osoby chętne proszę zgłaszać się do Elżbiety Madejskiej, telefon w Sowie.

Spotkanie z konsultantami WUM

W dniach 20, 23, 27 kwietnia odbyły spotkania z konsultantami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  na których  w indywidualnych rozmowach   przedstawiano informacje o lekach  i suplementach diety przyjmowanych przez naszych członków. W  rozmowach wzięło udział 40  osób. Konsultanci  zebrali  informacje o sposobie leczenia i przyjmowanych w związku z tym lekach przez poszczególne osoby. Po ich  przeanalizowaniu w  dniu 25 maja była druga  tura  rozmów z konsultantami , na  których członkowie  WTUTW dostali wskazówki  dotyczące  dalszego sposobu  postępowania w leczeniu. 

Wycieczka – W świecie porcelany

W dniu 20.05.2018 byliśmy na wycieczce „W świecie porcelany”. W tym dniu zwiedzaliśmy dwa obiekty.

   Pierwszy to kompleks prehistorycznych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Jest to jeden z najciekawszych obiektów tego typu na świecie. Mogliśmy też obejrzeć rekonstrukcję pradziejowej osady. Wszystkie elementy osady związane są z ludnością eksploatującą kopalnie krzemienia pasiastego.

   Drugim obiektem była Fabryka Porcelany AS w Ćmielowie. Jest to manufaktura, kultywująca przedwojenne tradycje wytwórni Świt w Ćmielowie. Produkowane w fabryce wyroby są wykonywane ręcznie z najwyższej jakości porcelany i ręcznie dekorowane.
Więcej informacji znajdziesz tutaj.