TIK dla ekosynergii seniorów

Czy komputer i Internet mogą być narzędziami, za pomocą których łatwiej będzie seniorom komunikować się, dyskutować i działać? Czy, używając komputera i Internetu można dowiedzieć się więcej na temat zanieczyszczenia środowiska i jego ochrony? Na te pytania odpowie projekt pt. TIK dla EKOSYNERGII seniorów.

Seniorki i seniorzy dla ekologii i zrównoważonego rozwoju  – takie hasło przyświeca projektowi, który realizowany jest razem z Wawerskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (WUTW) w ramach europejskiego programu Erasmus Plus. Projekt jest wspólną inicjatywą partnerstwa zawiązanego między trzema organizacjami pozarządowymi: Polska – Społeczny Instytut Ekologiczny (www.sie.org.pl), Szwecja – MobilEducation (www.mobileducation.se), Turcja – TROY Environmental Association (http://troyacevre.webs.com) i Centrum Edukacji dla Dorosłych w Austrii – SPES Zukunftsakademie (www.spes.co.at).

Celem pracy międzynarodowego partnerstwa jest wymiana doświadczeń, wiedzy, najlepszych praktyk i na tej podstawie wypracowanie innowacyjnego podejścia i metod nauczania, które przełamią bariery mentalne i zmotywują seniorów do korzystania z technologii informacyjno –komunikacyjnych (TIK).

Projekt zakończy się w czerwcu 2018 roku a jego rezultatami końcowymi będą: strona internetowa projektu www.ecosynergy50plus.com, Vademecum TIK dla eko-seniorów, w którym znajdzie się zestawienie najlepszych praktyk i doświadczeń partnerów projektu, a także informacje dotyczące korzystania z TIK w życiu codziennym. Powstanie  również blog – dziennik eko-seniorów, który prowadzić będą seniorzy zainteresowani tematyką ekologiczną.

Pierwsze spotkanie partnerstwa odbyło się w Polsce w dniach 17-20.11.2016.

Zorganizował je koordynator Społeczny Instytut Ekologiczny. Przez cztery dni gościliśmy przedstawicieli partnerów projektu ze Szwecji, Turcji i Austrii. Miejsca do spotkań użyczył nam Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW), także uczestniczący w projekcie. W trakcie warsztatu otwartego członkowie WUTW spotkali się z przedstawicielami partnerów zagranicznych i SIE. Opowiedzieli im o działaniu WUTW. Każda z organizacji krótko się przedstawiła.

Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku  zapewnia seniorom  wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny. Seniorzy mogą m.in. uczyć się języków obcych, uczestniczyć w zajęciach komputerowych, w wielu wykładach, w zajęciach gimnastycznych, nordic walking, wycieczkach w kraju i zagranicą. Działania Uniwersytetu przełamują stereotypy związane z oceną seniorów m.in. poprzez ich aktywny udział w życiu dzielnicy i miasta.

Turecki TROY Environmental (TROY Środowisko) z miejscowości Çanakkale, pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi. Organizacja od lat współpracuje z Niemcami, Polską, Hiszpanią, Włochami, Grecją. Skupia się na tematach ważnych dla każdego obywatela, a więc dotyczących zmian klimatycznych, w tym kwestiach energetycznych. Najnowszy projekt to ten dotyczący TIK i dostępności smartfonów dla osób 65+, które mają problemy zdrowotne, mieszkają same, albo dotyka je i jedno i drugie.

Centrum Edukacji dla Dorosłych w Austrii – SPES Zukunftsakademie (Akademia przyszłości) prowadzi m.in. Bank Czasu 55+, czyli sąsiedzką pomoc opartą na wzajemności. Godziny są księgowane na tzw. kontach czasu. Celem banku jest wsparcie, które pomaga jak najdłużej żyć samodzielnie w miejscu zamieszkania. Ta forma obejmuje drobne usługi i pomoc we wszystkich dziedzinach np. przy pracach domowych, w ogrodzie, przy zwierzętach domowych, w zakupach, w korespondencji. SPES prowadzi też liczne zajęcia, kursy i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wielokierunkowo wspiera rodziny.

Szwedzkie Stowarzyszenie Mobileducation stawia sobie za cel pomoc seniorom w aktywnym uczestnictwie w świecie cyfrowym, dzięki m.in. korzystaniu ze smartfonów i tabletów (Szwecja znajduje się w czołówce państw wykorzystujących powszechnie technologie informatyczne i komunikacyjne). Organizacja prowadzi kursy dotyczące np. używania tabletów w życiu codziennym czy korzystania z mediów społecznościowych. Używane przez Mobileducation aplikacje i inne narzędzia odpowiadają potrzebom seniorów.

I wreszcie pomysłodawca i koordynator projektu.

Społeczny Instytut Ekologiczny działa od 1990 r. i od początku wspiera budowę społeczeństwa obywatelskiego prowadząc akcje i realizując projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju. Organizacja ma doświadczenie we współpracy z seniorami – w latach 2011- 2014 zrealizowano trzy projekty wolontariatu seniorów: w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, były to partnerstwa z Turcją, Grecją i Niemcami.

Efektem tych projektów była m.in. strona internetowa www.ecosynergy50plus.com

Na spotkaniu roboczym partnerzy projektu omówili zasady wdrażania kolejnych jego założeń, przydzielając zadania każdej z organizacji. Grupa wypracowała m.in. terminarz spotkań w krajach partnerów, kontaktów między spotkaniami, telekonferencji, ustaliła priorytety i metody pracy nad rezultatami. Był też czas na krótki wypad do miasta. Warszawa naszym gościom bardzo się spodobała.

Drugie spotkanie międzynarodowego partnerstwa w ramach projektu „TIK dla EKOSYNERGII seniorów”.

Zgodnie z planem odbyło się ono w dniach 26-29.04.2017 w Górnej Austrii, w niewielkim miasteczku Schlierbach. Zorganizował je partner projektu SPES Zukunftsakademie.

Program spotkania był bardzo intensywny: dyskusje nt. projektu, jego kolejnymi etapami, pracą nad rezultatami, spotkania z zespołem SPES, seminarium z członkami Banku Czasu.

Uczestnicy spotkania zwiedzili założony w 1355 r. klasztor cystersów i kościół klasztorny, uznawany za perłę barokowej architektury. Sala Bernardyńska i Cesarska to sztandarowe dzieła północnowłoskich twórców i jedyne obiekty tego typu na północ od Alp. Utworzona w 1924 roku serowarnia produkująca sery według tradycyjnych receptur jest od 1995 roku pierwszą pokazową serowarnią w Austrii. Można tu zobaczyć produkcję sera od świeżego mleka po gotowe serowe przysmaki. Produkuje się w niej 12 rodzajów sera.

Austriaccy partnerzy opowiedzieli o swojej akademii SPES, jej historii, celach i zasadach. Przedstawili szczegółowo jeden z realizowanych w SPES projektów: Bank Czasu 50+ – bardzo ciekawą inicjatywę, ułatwiającą życie starszym osobom. Inicjatorami działania byli sami seniorzy, którzy uznali, że są zawsze dwa rozwiązania problemów: czekać na innych lub wziąć sprawę w swoje ręce. Wybrali to drugie. Dziś Banki Czasu 50+ działają w Austrii (30), w Niemczech (20) i w Czechach (13). Więcej informacji o Banku Czasu podano w pliku Bank Czasu.

Tureccy partnerzy opowiedzieli o pierwszym w Canakkale (i jednym z pierwszych w Turcji) domów dziennej opieki dla seniorów, którego główną misją jest aktywizowanie i integrowanie starszych osób. Centrum oferuje zajęcia rehabilitacyjne, gimnastyczne, plastykę, muzykę itp. Jedną z głównych ofert centrum jest nauczenie seniorów korzystania z TIK.

Szwedzcy partnerzy przedstawili autorski kurs nauki TIK dla seniorów:  podstawowy – jak używać TIK w życiu codziennym (3 x 3 godz.) i kurs programowania, dla tych którzy nie chcą zostać w tyle za swoimi wnukami.

Społeczny Instytut Ekologiczny zaprezentował swoją ideę budowania eko-synergii seniorów; na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

 

Trzecie spotkanie partnerstwa odbyło się w Canakkale w Turcji w dniach 13-17.09.2017 roku.

Zorganizowała je organizacja TROY Environmental z siedzibą w portowym mieście Canakkale położonym nad cieśniną Dardanele. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy partnerzy. Rozmawialiśmy o dotychczasowym przebiegu realizacji projektu, kolejnych działaniach, ustaliliśmy termin ostatniego spotkania zaplanowanego w projekcie, w Szwecji w maju 2018 roku.

Ważnym elementem pobytu w Turcji była wizyta w Ośrodku Dziennego Pobytu dla osób 65+ w Canakkale. To pilotażowy projekt zrealizowany w tej miejscowości z inicjatywy mera miasta. Placówka przeznaczona jest dla osób z rejonu Canakkale, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Do dyspozycji seniorów jest szeroka oferta zajęć i warsztatów.

 

Czwarte spotkanie partnerstwa odbyło się w Sztokholmie w Szwecji w dniach 06-09.05.2018 roku.

Zorganizowało je Szwedzkie Stowarzyszenie Mobileducation. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy partnerzy. Celem tego Stowarzyszenia jest pomoc seniorom w aktywnym uczestnictwie w świecie cyfrowym, dzięki m.in. korzystaniu ze smartfonów i tabletów.    

    Miejscem dwóch spotkań, relacjonujących działania szwedzkiej organizacji i podsumowujących cały projekt, był Dom Obywatela (Hägerstensåsens Medborgarhus) w Sztokholmie. Więcej informacji o tym spotkaniu znajdziesz tutaj.

 

Działania przeprowadzone w ramach projektu

Wykład o stronie www w WTUTW

W ramach naszego projektu w dniu 14.03.2018 dla zainteresowanych członków WTUTW zorganizowaliśmy wykład dotyczący strony www.

Celem wykładu było przekazanie informacji niezbędnych do zaprojektowania i zbudowania takiej strony www, która byłaby chętnie czytana i często odwiedzana.

 

 

Opisane zostały poszczególne etapy tworzenia strony www.

  1. Planowanie – trzeba określić cele tworzenia danej strony, czy tj. strona tylko informacyjna, zgłoszeniowa, reklamująca nas. A może to ma być forum.
  2. Projektowanie strony – można skorzystać z gotowych szablonów, które trzeba tylko wypełnić. Należy się zastanowić gdzie umieścimy poszczególne informacje, jakie kolory wykorzystamy.
  3. Testowanie strony czyli regularne sprawdzanie czy strona działa, czy szybko się otwiera, czy nie ma niej niechcianych treści. Dobrze jest sprawdzać też statystyki jak dużo osób i jak często wchodzi na nią, na co najczęściej klikają. To pozwala nam udoskonalić naszą stronę.
  4. Ważna jest też promocja strony
  5. Produkcja i utrzymanie strony. Zbieranie treści, artykułów, częste wprowadzanie nowych informacji na stronę.

Zdobyte informacje pozwolą nam na doskonalenie już istniejącej strony WTUTW. Uświadomiły nam również, że interesująca, żyjąca w pełni strona www, w której będą często wprowadzane nowe informacje o życiu naszego Uniwersytetu wymaga dużo pracy i zaangażowania większego zespołu do jej prowadzenia.