TIK dla ekosynergii seniorów

Projekt TIK dla EKOSYNERGII seniorów

Czy komputer i Internet mogą być narzędziami, za pomocą których łatwiej będzie seniorom komunikować się, dyskutować i działać? Czy, używając komputera i Internetu można dowiedzieć się więcej na temat zanieczyszczenia środowiska i jego ochrony? Na te pytania odpowie projekt pt. TIK dla EKOSYNERGII seniorów.

Seniorki i seniorzy dla ekologii i zrównoważonego rozwoju  – takie hasło przyświeca projektowi, który realizowany jest razem z Wawerskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (WUTW) w ramach europejskiego programu Erasmus Plus. Projekt jest wspólną inicjatywą partnerstwa zawiązanego między trzema organizacjami pozarządowymi: Polska – Społeczny Instytut Ekologiczny (www.sie.org.pl), Szwecja – MobilEducation (www.mobileducation.se), Turcja – TROY Environmental Association (http://troyacevre.webs.com) i Centrum Edukacji dla Dorosłych w Austrii – SPES Zukunftsakademie (www.spes.co.at).

Celem pracy międzynarodowego partnerstwa jest wymiana doświadczeń, wiedzy, najlepszych praktyk i na tej podstawie wypracowanie innowacyjnego podejścia i metod nauczania, które przełamią bariery mentalne i zmotywują seniorów do korzystania z technologii informacyjno –komunikacyjnych (TIK).

Projekt zakończy się w czerwcu 2018 roku a jego rezultatami końcowymi będą: strona internetowa projektu www.ecosynergy50plus.com, Vademecum TIK dla eko-seniorów, w którym znajdzie się zestawienie najlepszych praktyk i doświadczeń partnerów projektu, a także informacje dotyczące korzystania z TIK w życiu codziennym. Powstanie  również blog – dziennik eko-seniorów, który prowadzić będą seniorzy zainteresowani tematyką ekologiczną.

Pierwsze spotkanie partnerstwa odbyło się w Polsce w dniach 17-20.11.2016.

Zorganizował je koordynator Społeczny Instytut Ekologiczny. Przez cztery dni gościliśmy przedstawicieli partnerów projektu ze Szwecji, Turcji i Austrii. Miejsca do spotkań użyczył nam Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW), także uczestniczący w projekcie. W trakcie warsztatu otwartego członkowie WUTW spotkali się z przedstawicielami partnerów zagranicznych i SIE. Opowiedzieli im o działaniu WUTW. Każda z organizacji krótko się przedstawiła.

Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku  zapewnia seniorom  wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny. Seniorzy mogą m.in. uczyć się języków obcych, uczestniczyć w zajęciach komputerowych, w wielu wykładach, w zajęciach gimnastycznych, nordic walking, wycieczkach w kraju i zagranicą. Działania Uniwersytetu przełamują stereotypy związane z oceną seniorów m.in. poprzez ich aktywny udział w życiu dzielnicy i miasta.

Turecki TROY Environmental (TROY Środowisko) z miejscowości Çanakkale, pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi. Organizacja od lat współpracuje z Niemcami, Polską, Hiszpanią, Włochami, Grecją. Skupia się na tematach ważnych dla każdego obywatela, a więc dotyczących zmian klimatycznych, w tym kwestiach energetycznych. Najnowszy projekt to ten dotyczący TIK i dostępności smartfonów dla osób 65+, które mają problemy zdrowotne, mieszkają same, albo dotyka je i jedno i drugie.

Centrum Edukacji dla Dorosłych w Austrii – SPES Zukunftsakademie (Akademia przyszłości) prowadzi m.in. Bank Czasu 55+, czyli sąsiedzką pomoc opartą na wzajemności. Godziny są księgowane na tzw. kontach czasu. Celem banku jest wsparcie, które pomaga jak najdłużej żyć samodzielnie w miejscu zamieszkania. Ta forma obejmuje drobne usługi i pomoc we wszystkich dziedzinach np. przy pracach domowych, w ogrodzie, przy zwierzętach domowych, w zakupach, w korespondencji. SPES prowadzi też liczne zajęcia, kursy i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wielokierunkowo wspiera rodziny.

Szwedzkie Stowarzyszenie Mobileducation stawia sobie za cel pomoc seniorom w aktywnym uczestnictwie w świecie cyfrowym, dzięki m.in. korzystaniu ze smartfonów i tabletów (Szwecja znajduje się w czołówce państw wykorzystujących powszechnie technologie informatyczne i komunikacyjne). Organizacja prowadzi kursy dotyczące np. używania tabletów w życiu codziennym czy korzystania z mediów społecznościowych. Używane przez Mobileducation aplikacje i inne narzędzia odpowiadają potrzebom seniorów.

I wreszcie pomysłodawca i koordynator projektu.

Społeczny Instytut Ekologiczny działa od 1990 r. i od początku wspiera budowę społeczeństwa obywatelskiego prowadząc akcje i realizując projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju. Organizacja ma doświadczenie we współpracy z seniorami – w latach 2011- 2014 zrealizowano trzy projekty wolontariatu seniorów: w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, były to partnerstwa z Turcją, Grecją i Niemcami.

Efektem tych projektów była m.in. strona internetowa www.ecosynergy50plus.com

Na spotkaniu roboczym partnerzy projektu omówili zasady wdrażania kolejnych jego założeń, przydzielając zadania każdej z organizacji. Grupa wypracowała m.in. terminarz spotkań w krajach partnerów, kontaktów między spotkaniami, telekonferencji, ustaliła priorytety i metody pracy nad rezultatami. Był też czas na krótki wypad do miasta. Warszawa naszym gościom bardzo się spodobała.

 

W dniach 26-29.04.2017 odbyło się drugie spotkanie międzynarodowego partnerstwa w ramach projektu „TIK dla EKOSYNERGII seniorów”.

Zgodnie z planem odbyło się ono w Górnej Austrii, w niewielkim miasteczku Schlierbach. Zorganizował je partner projektu SPES Zukunftsakademie.

Program spotkania był bardzo intensywny: dyskusje nt. projektu, jego kolejnymi etapami, pracą nad rezultatami, spotkania z zespołem SPES, seminarium z członkami Banku Czasu.

Uczestnicy spotkania zwiedzili założony w 1355 r. klasztor cystersów i kościół klasztorny, uznawany za perłę barokowej architektury. Sala Bernardyńska i Cesarska to sztandarowe dzieła północnowłoskich twórców i jedyne obiekty tego typu na północ od Alp. Utworzona w 1924 roku serowarnia produkująca sery według tradycyjnych receptur jest od 1995 roku pierwszą pokazową serowarnią w Austrii. Można tu zobaczyć produkcję sera od świeżego mleka po gotowe serowe przysmaki. Produkuje się w niej 12 rodzajów sera.

Austriaccy partnerzy opowiedzieli o swojej akademii SPES, jej historii, celach i zasadach. Przedstawili szczegółowo jeden z realizowanych w SPES projektów: Bank Czasu 50+ – bardzo ciekawą inicjatywę, ułatwiającą życie starszym osobom. Inicjatorami działania byli sami seniorzy, którzy uznali, że są zawsze dwa rozwiązania problemów: czekać na innych lub wziąć sprawę w swoje ręce. Wybrali to drugie. Dziś Banki Czasu 50+ działają w Austrii (30), w Niemczech (20) i w Czechach (13). Więcej informacji o Banku Czasu podano w pliku Bank Czasu.

Tureccy partnerzy opowiedzieli o pierwszym w Canakkale (i jednym z pierwszych w Turcji) domów dziennej opieki dla seniorów, którego główną misją jest aktywizowanie i integrowanie starszych osób. Centrum oferuje zajęcia rehabilitacyjne, gimnastyczne, plastykę, muzykę itp. Jedną z głównych ofert centrum jest nauczenie seniorów korzystania z TIK.

Szwedzcy partnerzy przedstawili autorski kurs nauki TIK dla seniorów:  podstawowy – jak używać TIK w życiu codziennym (3 x 3 godz.) i kurs programowania, dla tych którzy nie chcą zostać w tyle za swoimi wnukami.

Społeczny Instytut Ekologiczny zaprezentował swoją ideę budowania eko-synergii seniorów; na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

 

Trzecie spotkanie partnerstwa odbyło się w Canakkale w Turcji w dniach 13-17.09.2017 roku.

Zorganizowała je organizacja TROY Environmental z siedzibą w portowym mieście Canakkale położonym nad cieśniną Dardanele. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy partnerzy. Rozmawialiśmy o dotychczasowym przebiegu realizacji projektu, kolejnych działaniach, ustaliliśmy termin ostatniego spotkania zaplanowanego w projekcie, w Szwecji w maju 2018 roku.

Ważnym elementem pobytu w Turcji była wizyta w Ośrodku Dziennego Pobytu dla osób 65+ w Canakkale. To pilotażowy projekt zrealizowany w tej miejscowości z inicjatywy mera miasta. Placówka przeznaczona jest dla osób z rejonu Canakkale, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Do dyspozycji seniorów jest szeroka oferta zajęć i warsztatów.