Zwiedzanie Muzeum Żydów Polskich w Warszawie

Liczba osób, które zgłosiły się do zwiedzania Muzeum została podzielona na 3 grupy:

Terminy zwiedzania:
1. grupa – 05. 02. 2015 zwiedzanie od godz.13,00. Zbiórka przy bud. Muzeum o godz. 12,30
2. grupa -19. 02. 2015 zwiedzanie od godz.11,00. Zbiórka przy bud. Muzeum o godz. 10,30
3. grupa – 19. 02. 2015 zwiedzanie od godz.13,00. Zbiórka przy bud. Muzeum o godz. 12,30

Odpłatność 7zł/os., wpłaty dn. 27. 01. 2015 o godz. 10,00,

wpłaty w sekretariacie u p. Marii Jasińskiej