Informacje organizacyjne

I. Organizacja roku akademickiego 2015/2016
1. Zapisy wraz wpłatą składki członkowskiej dotychczasowych słuchaczy (oraz pisemna
deklaracja uczestnictwa w wybranych zajęciach odpłatnych) w terminach:
7.IX.  – godz. 1100 – 1400
8.IX.  – godz. 1500 – 1700
2. Zapisy nowych słuchaczy 21.IX i 22.IX w godz. 1100 – 1500
3. Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 przewidziana jest 8.X.2015 r. o godz.1500. Ilość miejsc ograniczona

II. Poniedziałkowe podwieczorki
W II-gim semestrze  roku akademickiego 2014/2015 będziemy organizować 2 razy w miesiącu
( w każdy 2-gi i 4-ty poniedziałek miesiąca o godz. 1600) rozmowy z interesującymi ludźmi.
Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco

Przekaż 1% podatków na WTUTW!

Szanowni  – Słuchaczki i Słuchacze! Przed nami doroczne rozliczenie się z fiskusem. Jako organizacja pożytku publicznego ( OPP ) mamy prawo przyjmować od podatników 1% od już zapłaconych podatków.

Odpisy 1% są bardzo ważnym i cennym źródłem naszych dochodów. Zgodnie z naszą polityką finansową wracają one w całości do Państwa w postaci: dofinansowania zajęć odpłatnych w wysokości 30zł. na osobę w roku akademickim ( nie dotyczy gimnastyki), dofinansowania spotkań okolicznościowych ( świątecznych i innych), na miarę zasobności dofinansowanie innych działań np. wycieczek.  Szczegółowe sprawozdanie z wydatkowania  tych środków składamy corocznie  i można je znaleźć  na stronie Ministerstwa Finansów.

Apelujemy do Państwa o dokonanie odpisów od własnych podatków ale także o  aktywność w pozyskiwaniu nowych sponsorów – wśród rodziny, przyjaciół, znajomych.
Nasz numer rejestracji w KRS: 0000 202244.