Zakończenie roku akademickiego

Drogie Koleżanki i Koledzy
Mijający rok akademicki 2019/2020 nie zakończy się Walnym Zebraniem z
powodu braku możliwości przeprowadzenia tegoż przy zachowaniu rygorów
sanitarnych. Sprawozdanie merytoryczne jest umieszczone na naszej stronie
internetowej. Sprawozdanie finansowe jest wysłane elektronicznie do Krajowej
Administracji Skarbowej (KAS), a uchwała o jego przyjęciu przez Walne
Zgromadzenie musi być dołączona do końca września. Dlatego Walne
Zgromadzenie WTUTW musi się odbyć we wrześniu. Dokładny termin trudno dziś
ustalić, więc bardzo prosimy wchodźcie na stronę. Prawdopodobnie wcześniej będą
zapisy na następny rok akademicki. Wtedy informacja o zebraniu dotrze do
każdego.
Zarząd 23.06 2020 podjął uchwałę o przyjęciu na zastępcę członka Zarządu
Doroty Pietrek. Jej chęć do pracy, solidność i wiedza bardzo nam się przyda.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Letni semestr miał być bardzo atrakcyjny nie tylko pod względem edukacji, ale i
integracji – nie wyszło. Wykłady, które dostarczały nam nie tylko wiedzę, ale
możliwość spotkań, wymiany informacji odbywały się online. Bardzo brakowało
nam tych spotkań.
Rok akademicki 2019/2020 był bardzo trudny dla Zarządu ze względu na
epidemię. Zrobiliśmy wszystko co można było zrobić, aby nasz Uniwersytet
działał. Mamy też plany wakacyjne. Zamierzamy zorganizować kilka krótkich
wypadów w okolicach Warszawy, kilkugodzinnych edukacyjno – rekreacyjnych
np. Celestynów, Powsin-Konstancin. Prosimy o pomysły. Chodzi nam o to, aby
jazda autokarem nie trwała dłużej niż 1 godz. w jedną stronę, a w programie był
gril lub inny posiłek i dużo czasu na świeżym powietrzu. Opłaty słuchaczy będą
symboliczne, więc prosimy zaglądajcie na stronę, aby ich nie przegapić.
Zarząd jest dumny z zakończenia dużego przedsięwzięcia jakim był remont
naszych pomieszczeń i zakup nowych, wygodnych i estetycznych mebli z grantu,
jaki dostaliśmy na doposażenie. Na apel o pomoc w przygotowaniu pomieszczeń do
remontu zgłosiła się liczna grupa słuchaczy. Pomieszczenia trzeba było
przygotować do malowania nie tylko ścian, ale i podłóg. Spora grupa pań
przeglądała zawartość szaf i usuwała zbędne rzeczy, myła i czyściła szafki
pozostawiane do dalszego użytku. Nieoceniona była pomoc panów przy
wynoszeniu starych mebli oraz wnoszeniu i montażu nowych szafek.
SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY.
Specjalne podziękowania należą się naszemu koledze Wojtkowi Madejskiemu,
który wdrożył „ZOOM” – program do spotkań online. W tym programie mogliśmy
prowadzić zebrania Zarządu i organizować dalszą pracę Uniwersytetu. Słuchacze
mogli słuchać wykładów, zwiedzać muzea (Zachęta, Polin), być na wirtualnym
spacerze w Łazienkach, uczyć się języków i ćwiczyć online. Wykazał się przy tym
dużą cierpliwością i zrozumieniem dla braków w naszej wiedzy „komputerowej”.
Wierną pomocnicą Wojtka była Ela Madejska.
Czas pandemii przy wszystkich minusach miał też swoje plusy. Zmusił nas do
wykorzystywania nieznanych nam dotychczas lub mało używanych aplikacji
komputerowych jak ZOOM czy SKYPE. To tam mogliśmy się spotykać. Dla
chętnych nie był to czas zmarnowany. Mogliśmy też wszyscy korzystać z
wykładów komputerowych prowadzonych przez Dawida Szumickiego.
Mamy nadzieję że w nowym roku akademickim 2020 /2021 będziemy mogli w
pełni korzystać z aktywności naszego Uniwersytetu. Myślimy, że wszyscy tęsknimy
za powrotem osobistych spotkań i zajęć w „realu”. Zapraszamy również w okresie
wakacji na korzystanie ze spotkań nordic-walking, które odbywają się w każdy
piątek o godz. 9 tej. Zbiórka w Międzylesiu przy pętli 125. Zawsze zbierze się grupa
koleżanek i kolegów.
Zarząd WTUTW życzy Wszystkim słuchaczom zdrowych i udanych wakacji.
Mamy nadzieję że w nowym Roku akademickim będziemy nadal spotykać się w
realu a nie tylko online.
Zarząd WTUTW

 

Zakończenie roku20
Drogie Koleżanki i Koledzy

 

Uchwała ws wpłat słuchaczy

Uchwałą z dnia 23.06.2020 roku Zarząd postanawia pieniądze wniesione w formie dopłat do lektoratów i gimnastyki, a nie wykorzystane z powodu Koronawirusa, przekazać w formie darowizny na WTUTW. Wykorzystamy je na te same zajęcia w kolejnym okresie. Osoby, które chciały kontynuować te zajęcia mogły skorzystać nieodpłatnie z takich zajęć w formie online. Osoby, które nie zgadzają się na takie rozwiązanie proszone są o poinformowanie o tym swoje starościny w terminie do 15 lipca 2020.

Sprawozdanie merytoryczne 2019/2020

Sprawozdanie finansowe jest dostępne do wglądu w siedzibie UTW w WCK.
 

Sprawozdanie merytoryczne 2019-2020  z pracy  ZARZĄDU  WTUTU

      w  roku akademickim  2019/2020

 

I.METRYCZKA:

1.Nazwa organizacji:  Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 1. Forma prawna: Stowarzyszenie rejestrowe
 2. Rejestracja: 31. 03. 2004, KRS – 0000202244,  NIP – 952 195 80 93, REGON – 015766940
 3. Status: Organizacja Pożytku Publicznego ( OPP ), od 06. 09. 2006
 4. Siedziba: ul Żegańska 1A, 04 – 713 Warszawa
 5. Członkowie na dzień 14.10.2019 383 osoby;   Wg płci : kobiety  – 321 tj. 83,8%, mężczyźni – 62  tj. 16.2%.   Według wieku jesteśmy uniwersytetem  dwupokoleniowym, w przedziale 50+ do 90+. Taka struktura wiekowa wymaga znaczącego zróżnicowania oferty tak, aby satysfakcjonowała wszystkich słuchaczy.
 6. 7. Władze WTUTW – wybrane na kadencję 2019 –2021 w dniu 17 czerwca 2019:

ZARZĄD: prezes – Barbara Bednarska, wiceprezesi – Elżbieta Chomicka i Maria Jasińska, sekretarz – Elżbieta Madejska  skarbnik – Barbara Pazik-Zajer;

Zastępcy członków Zarządu:  Zofia Grajwoda, Anna Olędzka, Ewa Sękowska,

Teresa Studnicka;

KOMISJA REWIZYJNA:  przewodniczący – Urszula Mastej zastępca – Stefan Kasprzak, członkowie: Stanisława Gałązka;

 1. RADA SŁUCHACZY – tworzą ją wybieralni starostowie grup – przewodnicząca – Iwona Wolfart, zastępca – Ewa Czabajska.
 2. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Rok akademicki 2019/2020 jest 16 rokiem działalności WTUTW.

Sprawozdanie za rok 2018/19 złożone na walnym zebraniu w dniu 17 czerwca 2019, zostało przyjęte i  Zarząd otrzymał absolutorium. Zebranie   nie dokonało korekty założeń programowych naszego Uniwersytetu, wobec tego stały się one wraz z wnioskami szczegółowymi, przedłożonymi przez Komisję Wniosków  podstawą do zbudowania programu na rok 2019/2020. Poniższe sprawozdanie dotyczy roku 2019/2020.

EDUKACJA – KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – realizowana jest poprzez:  wykłady plenarne, wykłady specjalistyczne, lektoraty, zajęcia komputerowe, interdyscyplinarny program  turystyczno –  krajoznawczy.

Wykłady plenarne – Z zaplanowanych 30 wykładów  18 odbyło się w normalnym trybie, a 12 w trybie online (epidemia).

Na tematykę wykładów miały istotny wpływ ważne wydarzenia społeczno – polityczne. W związku z niepokojącą sytuacją na świecie odbyły się 2wykłady; 1 o Syrii i 1 o Krymie. Były 2 wykłady związane z bezpieczeństwem w korzystaniu z bankowości elektronicznej, oraz wykłady o niebezpieczeństwach związanych z wyzbywaniem się nieruchomości i dotyczące zapisów testamentowych. Zwróciliśmy też uwagę na ważne rocznice przypadające w roku akademickim 2019/2020. Z okazji 75 rocznicy odbudowy Warszawy odbył się cykl 3 wykładów pt. „Wielcy budowniczowie Warszawy” o  Starynkiewiczu, o Starzyńskim i o Sigalinie. Wszystkie te wykłady odbyły się w trybie online. Oglądalność była ponad 100 osób. Z okazji  100 rocznicy urodzin Leopolda Tyrmanda wykład o jego życiu  wygłosił Waldemar Borzestowski. Wysłuchało go 176 osób (online). Mogliśmy wysłuchać na you tube powieści Tyrmanda ” Zły”.

Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły i beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego mieliśmy wykład online pt. ”Jan Paweł II i Stefan Wyszyński, oblicza współpracy”. W setną rocznicę 1-szych wyborów parlamentarnych, historyk Jarosław Zawadzki wygłosił wykład „Wybory w II Rzeczpospolitej”.

Kontynuowaliśmy cykl prozdrowotny. W tym roku udało nam się zrealizować wykłady:

„ Czy mózg można odmłodzić” i „Zaburzenia pamięci w wieku starczym”. Były one zaplanowane na czas przed epidemią. Spotkanie z okulistą i geriatrą, przeniesiemy na następny semestr. Wykładowcy nie zgodzili się na online z powodu braku kontaktu ze słuchaczami i braku możliwości zadawania pytań przez słuchaczy.

W bardzo lubianym cyklu muzykologicznym słuchaliśmy 4 wykładów. Dwóch Igora Pogorzelskiego „O historii filmu animowanego” i  „Walc i karnawał” oraz dwóch wykładów online mgr Kamili Wieczorek  „Śladami rodu Straussów” i „Austria śladami Mozarta”.

Pojedyncze wykłady dotyczyły różnej tematyki –  podróżniczej, zdrowego odżywiania, ekologii, spotkania z pisarką itp..

 Wartością dodaną była możliwość poznania wybitnych osobowości polskiej nauki ale także młodych ludzi u progu naukowej kariery, pasjonujących się swoją pracą i świetnie zapowiadających się popularyzatorów wiedzy.  Średnia frekwencja – 100 osób.

Wykłady sfinansowano z dotacji m. st. Warszawa z niewielkim udziałem środków własnych UTW.

Wykłady specjalistyczne – pomyślane były dla mniejszej liczby słuchaczy, zainteresowanych konkretnym obszarem kultury. W tym roku akademickim spotykaliśmy się na Zamku Królewskim, gdzie kustosz  Daniel Artymowski poprowadził dla nas cykl „Wielkie Kultury Europy”. Jest to bardzo interesująca próba przybliżenia kultury i obyczajów najciekawszych europejskich krajów. Część wykładów z powodu epidemii odbyła się online. Online zwiedzaliśmy również Muzeum Polin, byliśmy na wystawach w Łazienkach i w Zachęcie. Wszystkie te wyjścia online finansowane były z Urzędu Miasta.

Lektoraty – kontynuowało pracę 8 grup j. angielskiego  ( na wszystkich poziomach trudności), 1 grupa j. hiszpańskiego.   Języków uczyło się ponad 37% wszystkich słuchaczy ( 148 osób ). Bardzo cieszy tak duże zainteresowanie, ponieważ nie tylko zdobywamy umiejętności podnoszące pewność siebie , szczególnie w trakcie  naszych zagranicznych podróży, ale jesteśmy też w ciągłym treningu umysłowym, pozwalającym zachować sprawność intelektualną ponad wiek metrykalny. Finansowanie – dotacja Miasta i wpłaty uczestników zajęć. Od ogłoszenia stanu epidemii lektoraty prowadzone były online i w całości finansowane z dotacji miasta.

Warsztaty komputerowe – pracowały dwie grupy, łącznie 36osób. Od ogłoszenia epidemii  na początku wykorzystano zajęcia na pomoc słuchaczom w uruchomieniu  Zoom-a, Skypa i innych możliwości korzystania z zajęć online (co się udało). Następne zajęcia komputerowe online odbyły się dla wszystkich chętnych członków UTW. Finansowanie – dotacja miasta i wpłaty słuchaczy. Od czasu epidemii w całości finansowane z dotacji miasta.

 1. ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘ I UDZIAŁ W KULTURZE

Warsztaty malarstwa – ich celem jest rozwój własnych pasji i talentu, podniesienie samooceny i pozycji w środowisku rodzinnym i społecznym. W okresie sprawozdawczym pracowały dwie grupy ( 23 osoby) , 2,5godz/tygodniowo każda. We wrześniu malarki były na tygodniowym plenerze w Wojciechowie koło Nałęczowa.  Wystawa ich prac” Zieleń Wawra”, która odbyła się tradycyjnie w salach Klubu Kultury Anin  zgromadziła dużo  gości.  Z ogromną przyjemnością i satysfakcją widzieliśmy, jak Koleżanki rozwinęły swoje umiejętności techniczne i jak oryginalne  jest ich widzenie świata.  Podczas epidemii malarki mają zajęcia plenerowe. Mają też w planie zrobienie warsztatów i wystawy dla dzieci niepełnosprawnych. Finansowanie: grant z UD Warszawa – Wawer i kosztów własnych UTW..

Warsztaty śpiewu – kończący się rok był dla zespołu dość trudny. Z powodu epidemii   odbywało się niewiele zajęć. Mogliśmy się cieszyć z występu naszego chóru razem z chórem młodzieży szkolnej podczas obchodów 15-lecia naszego Uniwersytetu. Razem śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i kolędowaliśmy. W zajęciach wokalno-muzycznych uczestniczy 9 osób. Finansowanie: grant z UD Wawer i środki własne Uniwersytetu.

Udział w życiu kulturalnym Warszawy – w okresie sprawozdawczym skorzystaliśmy z ponad 100 biletów do teatrów, na koncerty poetyckie w Teatrze Narodowym (25), do Filharmonii  (33) i na koncerty w Uniwersytecie Muzycznym ( 34 ). Epidemia uniemożliwiła nam realizację naszych planów w obchodach rocznic, czy też wykorzystania naszych wszystkich biletów. Korzystaliśmy online z ofert teatrów, Opery i koncertów w Filharmonii. Do czasów pandemii finansowane przez słuchaczy, a w okresie epidemii bezpłatne.

III. BLOK PROZDROWOTNY – z oczywistych względów przywiązujemy do jego realizacji ogromną wagę.

 Formy realizacji: Dwa wykłady prozdrowotne wspomniane wyżej, gimnastyka rehabilitacyjna na sali, gimnastyka na basenie, nordic walking, wyjazdy rehabilitacyjne do wód termalnych.

Gimnastyka – ćwiczyło 4 grupy, 2 razy w tygodniu każda. Łącznie ćwiczyło około 110 osób Finansowanie – dotacja uzupełniona wpłatami słuchaczy. W czasie epidemii prowadzono zajęcia online, finansowane z dotacji miasta.

Gimnastyka na basenie – ćwiczyły 4 grupy, łącznie 60 osób, pod pieczą wykwalifikowanego rehabilitantki zatrudnionej przez Uniwersytet. Finansowanie: wpłaty słuchaczy i dotacja m st. Warszawa. Od ogłoszenia epidemii zajęcia nie odbywały się.

Nordic walking – kilkunastoosobowa grupa (liczebność zmienna), spotykała się raz w tygodniu na spacer połączony z ćwiczeniami usprawniającymi. Zróżnicowany poziom sprawności  indywidualnej został uwzględniony w organizacji zajęć tak, aby uzyskać pożądany efekt terapeutyczny. Finansowanie dotacja miasta plus środki własne Uniwersytetu. W czasie zakazu wychodzenia z domu zajęcia nie odbywały się. Po zniesieniu ograniczeń zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. Finansowane były z dotacji miasta.

W październiku zrealizowaliśmy tradycyjny jesienny zlot kijkowy, zakończony biesiadą przy ognisku. Kompleks działań N-W jest dla słuchaczy nieodpłatny, finansowany z dotacji m. st. Warszawa oraz środków własnych Uniwersytetu.

Turnusy rehabilitacyjne w wodach geotermalnych Podhala – tradycyjnie realizowane są wiosną i jesienią, uczestniczy w nich średnio 45 osób, także spoza Uniwersytetu. Są bardzo cenioną formą rehabilitacji i relaksu,  spełniają dobrze ideę integracji środowiska wawerskich seniorów. W minionym roku akademickim odbył się tylko wyjazd jesienny. Wiosenny wyjazd nie mógł być zrealizowany ze względu na epidemię. Wyjazdy te są finansowane w całości przez uczestników.

Po raz trzeci zorganizowaliśmy wyjazd do sanatorium. Z 10 dniowego turnusu skorzystały 32 osoby. Przebywaliśmy w Truskawcu na Ukrainie. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili ofertę leczniczo – rehabilitacyjną i korzystali z niej w bardzo szerokim zakresie. Ten aspekt plus dobre warunki socjalne i na wszystko niskie, jak dla Polaków ceny, zachęcają do  powtarzania wyjazdu.

 

 1. PROGRAM TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY

Program turystyczny (wycieczki i muzea) realizowany przez Marię Irenę Jasińską.

Na rok 2019/2020 przygotowano bogaty program turystyczny. Na dalsze poznawanie Polski zaplanowaliśmy seidem wyjazdów jednodniowych i jeden czterodniowy. Jedyny, jaki udało się nam zrealizować to wyjazd pt. „ Gęsina na świętego Marcina” w listopadzie 2019. W programie było zwiedzanie Serocka i Pułtuska, ciekawych miasteczek Mazowsza.

      Z powodu istniejącej sytuacji epidemicznej i koniecznością przestrzegania zaleceń, które utrudniają organizację i realizację programu trzeba było odwołać wyjazdy do Jelitkowa, Poronina, Wiednia, wycieczkę czterodniową „Śladami Jana Pawła II” i dwie wycieczki jednodniowe. Mamy nadzieję, że może jesienią uda się zrealizować coś z naszego bogatego programu.

Byliśmy w Muzeum Narodowym na wystawie „Portret młodzieńca”, dzieło Raffaella Santi. Wystawa była hołdem złożonym artyście w 500-lecie jego śmierci.

 1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA SENIORALNEGO I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

   Z okazji rocznicy 11 listopada spotkaliśmy się na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Tradycyjnie spotkaliśmy się na wspólnej Wigilii.  Liczny udział Słuchaczy około 200 osób, serdeczny nastrój, wspólne śpiewanie kolęd. Z okazji dnia Babci i Dziadka w Sali widowiskowej odbyły się występy dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej, zakończone słodkim poczęstunkiem. Więcej naszych planów nie udało się zrealizować ze względu na ogłoszoną epidemię.

   Jesteśmy aktywnie obecni w warszawskim i krajowym życiu uniwersyteckim,   członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, mamy delegata w Parlamencie Seniorów.  Jesteśmy członkiem Komisji Dialogu ds. UTW.

 

 Sprawozdanie przyjęto uchwałą Zarządu nr 10 z dnia 23.06.2020.

 

Uniwersytet Otwarty przy Uniwersytecie Warszawskim zaprasza nas na ciekawy i aktualny wykład „Prawdy i mity epidemiologiczne, czyli historia chorób zakaźnych w pigułce”, który odbędzie się 18.06, w czwartek, o godz. 18. 
Link do tego wykładu dostępny będzie już 17 czerwca, a informacje o temacie znajdziecie tutaj

Informacje od zarządu

Drogie Koleżanki i Koledzy

Jest już ostatni moment do wysłuchania bardzo ciekawych wykładów, których linki są na naszej stronie. Wykłady z cyklu Wielcy
budowniczowie Warszawy – 1. Sokrates Starynkiewicz i 2. Stefan Starzyński i cykl muzealny Wielkie Kultury Europy 1. Turcja sułtanów i
2. Dzieje kultury Rosji. Myślę, że w środę zostaną one zdjęte i wejdą następne kontynuujące te cykle. W czwartek wejdzie Sigalin ostatni nasz
budowniczy. Z wykładów na Zamku zostały nam 1. Grek Zorba-Grecja i 2.Spotkanie z kulturą angielską. Zrealizujemy je w ciągu 2 tygodni. Przed
nami bardzo ciekawy wykład dr Bartosza Wieczorka filozofa z Centrum JP2–Jan Paweł II i Stefan Wyszyński oblicza współpracy -wejdzie 9.06.2020 ,no i coś nie tylko dla wiedzy , ale i dla duszy wykład Kamili
Wieczorek (tej od Straussów) tym razem o Mozarcie.

.Uwaga!!!!

Wykłady będą na stronie 4-5dni to zależy ile uda mi się wynegocjować.

Polecam do obejrzenia film przygotowany z okazji Dnia Warszawskich
Uniwersytetów 3 W .Częścią filmu jest fajny ” koński wykład:”

Kochani
wchodźcie na stronę najlepiej codziennie,bo ciągle coś się dzieje,a to
jedyna droga kontaktu z Wami.Myślę, że gdybyście wiedzieli ile pracy
kosztuje zrealizowanie naszego programu w formule online nie tylko
mnie,ale i wykładowców ,na pewno głównie ich, to słuchalibyście wykładu
nawet dwa razy.

Serdecznie Was pozdrawiam, ściskam Was wirtualnie Barbara Bednarska