„ŚLADAMI ROMANTYKA I POZYTYWISTY” dn. 16. 05. 2015 (sobota) PROGRAM WYCIECZKI

, Opinogóra,1zmn. 

Zwiedzimy:

Krasne, Opinogórę i Gołotczyznę

 

wyjazd o godz. 7,00 spod bud. Wawerskiej Strefy Kultury (siedziba naszego Uniwersytetu)

Krasne – kościół fundacji bpa Franciszka Krasińskiego. W kryptach grobowych sarkofagi rodu Krasińskich i sarkofagi z prochami serc uczestników wojny napoleońskiej

Opinogóra – Muzeum Romantyzmu, mieszczące się w neogotyckim zameczku – prezencie ślubnym poety Zygmunta Krasińskiego. W parku odbudowany Dwór Krasińskich, pomnik Z. Krasińskiego i ławeczka Amelii Załuskiej.

Neoklascystyczny kościół z nagrobkiem Marii z Radziwiłłów Krasińskiej matki Zygmunta Krasińskiego.

W podziemiach kościoła katakumby z trumnami Krasińskich.

Gołotczyzna – Muzeum Pozytywizmu mieszczące się w willi Krzewina, gdzie mieszkał Aleksander Świętochowski pisarz, historyk, filozof i założyciel Męskiej Szkoły Rolniczej

Powrót do Międzylesia ok. godz. 19