Tarcza antykryzysowa dla III sektora

Wystąpienie Przewodniczącego ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński ogłosił w dzisiejszym wystąpieniu, że w związku z zagrożeniem COVID-19 rząd obejmie organizacje pozarządowe działaniami osłonowymi w ramach tarczy antykryzysowej.

W pakiecie osłonowym znalazły się zarówno zmiany w obowiązku sprawozdawczym CIT-8, trybie zlecania i rozliczania zadań publicznych, jak i uruchomienie w Narodowym Instytucie Wolności Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych.

Epidemia COVID-19 powoduje utrudnienia w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, które są ważnym partnerem państwa w realizacji wielu zadań publicznych. Prowadzą m.in. placówki dla bezdomnych, szkoły, domy dziennego pobytu, noclegownie. Obecnie od środowisk pozarządowych napływają sygnały, że duża część działań jest wstrzymana, w związku z czym placówki muszą zawiesić swoją działalność. Tarcza antykryzysowa ma zapewnić wsparcie dla organizacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii.

Działania osłonowe obejmą:

 1. Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych CIT-8

Mijający 31 marca br. termin składania przez organizacje sprawozdań CIT-8 zostanie wydłużony do 31 lipca br. W tej sprawie, na wniosek Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, zostanie wydane rozporządzenie Ministra Finansów.

 1. Zlecanie zadań publicznych

Organy administracji publicznej, które zlecają realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, będą uprawnione do tego, by:

 1. przedłużyć termin na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego
  b. przedłużyć termin na rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego,
  c. uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
  Tym samym, jeśli z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zaplanowane działania nie zostaną wykonane lub rezultaty założone w umowie nie zostaną osiągnięte, dotacja na realizację zadania publicznego nie zostanie uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi.

 

 1. Możliwość zlecania zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Wprowadzona zostanie możliwość zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 uodppiow z 23 kwietnia 2003 r., realizacji zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Rozwiązanie, które na wniosek Przewodniczącego Komitetu zostanie wpisane
do przepisów o „tarczy antykryzysowej”, będzie analogiczne do rozwiązania przyjętego
w art. 11a uodppiow, obowiązującego w sytuacji klęski żywiołowej.

 1. Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19 w Narodowym Instytucie Wolności

W Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamiany jest nowy program wsparcia doraźnego, z budżetem 10 mln zł. Program ma na celu wspomaganie funkcjonowania organizacji pozarządowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną,
w tym:

 1. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania Covid-19 w społecznościach lokalnych;
  b. przygotowanie i realizację działań, podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek Covid-19;
  c. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek Covid-19;
  d. zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
  e. wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek Covid-19;
 2. Włączenie organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą do pakietu osłonowego dla przedsiębiorców
  Na wniosek Przewodniczącego Komitetu, rozwiązania zaproponowane w „tarczy antykryzysowej” w celu łagodzenia skutków Covid-19 dla przedsiębiorców, dotyczyć będą także organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność pożytku publicznego, w takim zakresie, w jakim odpowiada to ich specyfice.

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego będzie sukcesywnie informować o dalszych szczegółach przedstawionych rozwiązań na stronie pożytek.gov.pl oraz za pośrednictwem strony i mediów społecznościowych Narodowego Instytutu Wolności.

 

 

 

Wycieczki – komunikat

Drodzy uczestnicy wycieczek:
 
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce wycieczki zaplanowane na kwiecień i maj 2020 roku
odbędą się w późniejszym terminie zależnym od sytuacji w kraju.
 
Liczę na Waszą wyrozumiałość i życzę Wszystkim wiele spokoju i zdrowia
                                                                                                        Maria Irena Jasińska

Koronawirus – informacje

Drodzy członkowie,

Jak znosicie ten czas odosobnienia?

Mamy nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i nie dajecie się koronawirusowi. Pozwólcie, że przekażemy kilka rad jak walczyć z koronawirusem i jak można spędzać miło czas siedząc w domu. Taka wiedza jest przekazywana wszędzie wokół nas ale postanowiliśmy ją zebrać i przekazać skondensowaną. Może ktoś z naszych członków zechce z niej
skorzystać.

Uruchamiamy telefon dostępny dla Was nr 537 970 480
.
Jeśli macie jakieś problemy, potrzebujecie pomocy dzwońcie. Postaramy się Wam pomóc. Gdy wiecie, że jakaś osoba z naszych członków nie może liczyć na pomoc rodziny czy
sąsiadów informujcie o tym. A może ktoś z nas zechce jej pomóc, zrobić zakupy lub udzielić pomocy w innej formie.

Podajemy też telefon ogólnodostępny, stworzony przez twórców aplikacji Ihelpyou.app, gdzie przewlekle chorzy, niepełnosprawni czy starsze osoby mogą uzyskać niezbędną pomoc: 22 267 17 17

Podobnie na facebooku pomocy udziela ruch Widzialna ręka.
Korzystajcie z tego, gdy potrzebujecie, przekażcie ta wiedzę innym, bo nie wszyscy z nas korzystają z wiedzy dostępnej w internecie .

Ze względu na to, że stanowimy grupę dużego ryzyka Zarząd zawiesza wszystkie zajęcia na Uniwersytecie do 30.04.2020 roku

Pozdrawiamy wszystkich życząc dużo zdrowia
Zarząd TWUTW

 

Zaproszenie na warsztaty

(kliknij jeśli nie widzisz zaproszenia na warsztaty)

 

Interesujące wydarzenia artystyczne (1)

(kliknij, jeśli nie widzisz zaproszenia na wydarzenia artystyczne)

 

Propozycje spędzania czasu

(kliknij, jeśli nie widzisz propozycji spędzania czasu)

Kondolencje

Odchodzą Ci, co z nami szli

Zostaje po nich ślad blady.

I tylko wspomnień nić

Cicho, zwiewnie się snuje

Oplatając tych, co zostali

Smutkiem i bólem

                                                                         Ela Opalińska – słuchaczka

 

 

 

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszego wieloletniego słuchacza

 

 

ś.p.  J Ó Z E F A  W O J C I E C H A  C Z A R N U L A

 

 

współpracował z Zarządem i Komisją Rewizyjną.

 

 

Nie będzie wśród nas osoby pogodnej, życzliwej, pełnej humoru,

i lubianej przez naszą uniwersytecką społeczność.

           

            Wobec ciosu, który spadł na Waszą Rodzinę niełatwo znaleźć słowa otuchy,

można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu.

            Ból po stracie tak bliskiej osoby niech złagodzi prawda, że nie umiera ten,

kto pozostaje w sercach bliskich i przyjaciół

           

 

 

Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego

                                                                                od Zarządu, Rady Słuchaczy i Słuchaczy