Informacje

skłsowa3ad Zarządu WTUTW
prezes BARBARA BEDNARSKA
wiceprezes MARIA IRENA JASIŃSKA tel 22 789 40 84
wiceprezes ELŻBIETA CHOMICKA
sekretarz ELŻBIETA MADEJSKA
skarbnik BARBARA PAZIK-ZAJER tel 22 612 75 49
Adres e-mail WTUTW: [email protected]

KRS 0000202244

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z pracy Zarządu WAWERSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
w okresie kadencji: czerwiec 2018 – czerwiec 2019

LINK