Informacje

skłsowa3ad Zarządu WTUTW
prezes TERESA BOJANOWICZ tel 22 872 01 48
wiceprezes TERESA JANOTA tel 606 707 282
wiceprezes MARIA IRENA JASIŃSKA tel 22 789 40 84
sekretarz BARBARA BEDNARSKA tel 22 815 60 13
skarbnik BARBARA PAZIK-ZAJER tel 22 612 75 49
Adres e-mail WTUTW: [email protected]

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z pracy Zarządu WAWERSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
w okresie kadencji: czerwiec 2013 – czerwiec 2015

Dok3SPRAW.-MERYT.-VI-2015

DZIAŁALNOŚĆ TURYSTCZNO – KRAJOZNAWCZA W LATACH 2013 – 2015

SPRAWOZDANIE_2013_2015
Sprawozdanie-z-działalności-kulturalnej
Bilans-2014-WTUTW
Rachunek-zysków-i-strat-2014-WTUTW