Uchwała ws wpłat słuchaczy

Uchwałą z dnia 23.06.2020 roku Zarząd postanawia pieniądze wniesione w formie dopłat do lektoratów i gimnastyki, a nie wykorzystane z powodu Koronawirusa, przekazać w formie darowizny na WTUTW. Wykorzystamy je na te same zajęcia w kolejnym okresie. Osoby, które chciały kontynuować te zajęcia mogły skorzystać nieodpłatnie z takich zajęć w formie online. Osoby, które nie zgadzają się na takie rozwiązanie proszone są o poinformowanie o tym swoje starościny w terminie do 15 lipca 2020.