Pożegnanie

Z wielkim żalem żegnamy naszego kolegę, wieloletniego słuchacza WTUW – ś.p.Mariana Opalińskiego.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 6 grudnia o godz, 13w kościele na Cmentarzu Wolskim (ul. Wolska 180),
po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce spoczynku.
Koleżance Eli Opalińskiej składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd i słuchacze WTUTW