Nowy zarząd WTUTW

Po 15 latach działalności rezygnację z pracy w zarządzie WUTW złożyły prezes Teresa Bojanowicz i wiceprezes Teresa Janota. Społeczność uniwersytecka złożyła Im gorące podziękowania oraz nadała tytuły Honorowych Członków WTUTW.

 

W dniu 17.06. br został wybrany nowy zarząd, który ukonstytuował się w następującym składzie:

Barbara Bednarska          Prezes
 
Maria Irena Jasińska       V-ce Prezes
 
Elżbieta Chomicka          V-ce Prezes
 
Elżbieta Madejska          Sekretarz
 
Barbara Pazik Zajer         Skarbnik
 
Zastępcami członków zostali:
 
Zofia Grajwoda
 
Anna Olędzka
 
Ewa Sękowska
 
Teresa Studnicka
 
Do Komisji Rewizyjnej weszli
 
Urszula Mastej              Przewodnicząca
 
Stefan Kacprzak           Vice Przewodniczący
 
Stanisława Gałązka       Członek