Sprawozdania formalne z działalnosci WTUTW za okres 2023/2024

ZAWIADOMIENIE : 13 czerwca 2024 godz 11:00 -I-szy oraz 11:15 II-gi termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków WTUTW które odbędzie się w siedzibie : Żegańska 1A w sali widowiskowej na parterze.

Najważniejsze elementy zebrania to :

  1. Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej w okresie czerwiec 2023-czerwiec 2024
  2. Sprawozdanie finansowe za rok 2023
  3. Protokół pokontrolny Komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu
  4. Dyskusja
  5. Przyjęcie uchwał w sprawie :
  6. – przyjęcie sprawozdania merytorycznego /
  7. – przyjęcie sprawozdania finansowego /
  8. -informacja o zmianach Statutowych dotyczących zmian przepisówkodeksu etyki, celowości funduszu statutowego , zmian w Zarządzie , zmian nazewnictwa funkcji osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej , zgoda na udostępnianie wizerunku związanego z publikacjami Stowarzyszenia.
  9. Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

DOKUMENTY PODSTAWOWE :

Sprawozdanie merytoryczne z działalności WTUTW w roku akademickim 2023/24

Sprawozd.merytoryczne-2024

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dot. finansów i merytorycznej za rok kalendarzowy 2023

sprawozdanie-Kom-Rew-za-2023