Drogie Koleżanki i Koledzy
 
Myślę,że ostatni tydzień  dostarczył Wam sporo zajęć w Uniwersytecie.
Oprócz zajęć w których bierzecie udział były ciekawe wystawy w Polinie,
mogliśmy wybrać się do Opery, a także wysłuchać
 
wykładu Kamili Wieczorek   „Śladami rodu Straussów”. Wykład ten cieszył
się dużym powodzeniem i zebrał dużo dobrych opinii. 
W tym tygodniu też się będzie sporo działo.We wtorek zaczynamy
cykl wykładów ” Wielcy budowniczowie Warszawy” -Sokrates  Starynkiewicz. 
Pod koniec tygodnia wybierzemy się z Hanką Warszawianką na wycieczkę do
Rzymu. Szczegółowe informacje będą
 
umieszczane na naszej stronie.    Od poniedziałku 3 grupy zaczynają naukę
angielskiego online przez skypa. Jeśli będzie taka potrzeba to uruchomimy
jeszcze jedną grupę przy zastosowaniu zoom-a,  ale poczekajmy,
zobaczymy jak  nam idzie  nauka. 
 
Mamy dużo pracy, piszemy korektę do dotacji z miasta,  sprawozdanie do GUS-u, dostaliśmy grant na doposażenie,  trzeba się zająć zakupami mebli.
 
 A szukanie ofert zajęć online zabiera ogrom czasu.
 
Bądżcie zdrowi korzystajcie w pełni z naszej oferty.Serdecznie Was
pozdrawiam.Tęsknię za Wami.
 
Barbara Bednarska