Wykłady

HARMONOGRAM  WYKŁADÓW PLENARNYCH  — 2018/2019

Lp. data temat wykładowca
1. 11.10.

 

Polskie interesy narodowe a globalna gra sił. dr hab.Tadeusz Chabiera
2. 18.10.

 

Wybory samorządowe w 2018r mgr Teresa Bojanowicz
3. 25.10. Marian Hemar – generał polskiej satyry; w Stulecie Niepodległości

 

dr. Igor Pogorzelski
4.   8.11. Budowniczowie  II R.P.

 

 
5. 15.11. Krótka instrukcja obsługi  genu.

 

dr Beata Popłońska
6. 22.11. Dwa oblicza tlenu.

 

dr.hab.Paweł Kowalczyk
7. 29.11. Leonard Bernstein mistrz musicalu amerykańskiego – w setną rocznicę urodzin.

 

dr. Igor Pogorzelski
8.   6.12.  

 

 
9. 13.12.  

 

 
10. 20.12.  

 

 
11.   3.01.  

 

 
12. 10.01.  

 

 
13. 17.01.  

 

 
14. 24.01.  

 

 

 

Brakujące tematy wykładów (od poz.8 do poz.14) będą podawane sukcesywnie.UWAGA! 

Zarząd zastrzega możliwość zmian z powodów leżących po stronie wykładowcy.

 

 

sowa4

 

ZAJĘCIA POZA SIEDZIBĄ UNIWERSYTETU

Muzeum Narodowe  — soboty, godz. 12.

Wykłady z historii sztuki w Muzeum Narodowym w Warszawie
03.11.2018   Kolor w starożytności

24.11.2018    Giovanni Battista Moroni i portret renesansowy

08.12.2018    Pieter Bruegel starszy i renesans na północy Europy

12.01.2019    Jan Steen i malarstwo holenderskie w XVII w.

16.02.2019     Lawrence Alma-Tadema i malarstwo akademickie

02.03.2019     Camille Pissarro i impresjonizm

06.04.2019     Georgia O’Keeffe.i awangarda

18.05.2019     Henry Moore i rzeźba XX w.

01.06.2019     Marina Abramović i performance