Sprawozdanie merytoryczne

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE

                      z pracy  ZARZĄDU  WTUTU w  roku akademickim  2020/2021

I.METRYCZKA:

1. Nazwa organizacji:  Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

2. Forma  prawna:      stowarzyszenie rejestrowe,

3. Rejestracja:  31. 03. 2004, KRS –  0000202244,  NIP – 952 195 80 93,

     REGON – 015766940

4. Status:  Organizacja Pożytku Publicznego ( OPP ) od  06.09.2006

5. Siedziba: ul Żegańska 1A, 04 – 713 Warszawa,

6. Członkowie: na dzień 30.05.2021 283 osoby:

    wg płci:  kobiety 236, mężczyźni 47;   wg wieku – jesteśmy uniwersytetem

    dwupokoleniowym  w przedziale 50+ do 90+.

    Taka struktura wiekowa wymaga znaczącego zróżnicowania oferty tak, aby

     satysfakcjonowała wszystkich słuchaczy

7. Władze WTUTW  – wybrane na kadencję 2019 –2021 w dniu 17 czerwca 2019:

ZARZĄD: prezes – Barbara Bednarska, wiceprezesi – Elżbieta Chomicka i Maria Jasińska, sekretarz – Elżbieta Madejska  skarbnik – Barbara Pazik-Zajer;

Zastępcy członków Zarządu:  Zofia Grajwoda, Ewa Sękowska, DorotaPietrek(2020), Teresa Studnicka, Dorota Kowalówka (2020)

Komisja rewizyjna:  przewodniczący – Urszula Mastej, zastępca – Stefan Kasprzak, członkowie: Stanisława Gałązka

8. Rada słuchaczy – tworzą ją wybieralni starostowie grup,

 Przewodnicząca – Iwona Wolfart, zastępca – Ewa Czabajska (w r. 2018)

II.   DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Rok akademicki 2020/2021 jest 17 rokiem działalności WTUTW.

Sprawozdanie za rok 2019/20 złożone na walnym zebraniu ( 20.08 2020) zostało przyjęte i  Zarząd otrzymał absolutorium. Zebranie   nie dokonało korekty założeń programowych naszego Uniwersytetu. Wobec tego stały się one wraz z wnioskami szczegółowymi przedłożonymi przez Komisję Wniosków  podstawą do zbudowania programu na rok 2020/2021 i z tego składamy sprawozdanie.

Epidemia  i związane z nią obostrzenia epidemiologiczne, zakaz zgromadzeń i lockdown uniemożliwiły nam realizację zamierzonego celu. Zajęcia odbywały się w formule online. Słuchacze mogli się spotykać jedynie  na spacerach nordic-walking. Część zajęć sekcji malarskiej odbywała się w realu  w plenerze w Ośrodku w Helenowie.

I. EDUKACJA – KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – realizowana jest poprzez:  wykłady plenarne, wykłady specjalistyczne, lektoraty, zajęcia komputerowe.

Wykłady plenarne

Rezultat jaki chcieliśmy osiągnąć przez dobór tematów wykładów  to podniesienie wiedzy humanistycznej, zdrowotnej i cyfrowej, przybliżenie pojęcia ekologii, podniesienie poziomu wiedzy o życiu i kulturze ludzi w różnych rejonach świata. Pomimo lockdownu  mogliśmy dbać o sprawność fizyczną uczęszczając na zajęcia gimnastyczne online i uczestnicząc w co piątkowych spotkaniach Nordic walking. Poszerzając kompetencje cyfrowe zdobyliśmy możliwość szerszego korzystania z internetu i wykorzystania wielu możliwości naszych smartfonów.  Uczestnicząc w wykładach na których zapoznawaliśmy się z kulturami, zabytkami i cudami Świata,  nabraliśmy chęci do podróżowania i zdaliśmy sobie sprawę ile jeszcze możemy się nauczyć i zobaczyć.

W roku akademickim 2020/2021  braliśmy udział w 29 wykładach z czego 9 było dedykowanych dla seniorów przez jednostki edukacyjne Urzędu miasta, UOUTW, i Instytutu Reumatologii.

Tematyka Wykładów:

Przybliżenie pojęcia ekologii – 4 wykłady bezpłatne: „Klimatyczne fakty i mity”, „Czy czas budować nową arkę”, „Tropem ostatniego lądolodu” z Centrum Edukacji Radom i „Droga odpadów”- Urząd m.st Warszawy.

Wykłady prozdrowotne 1 raz w miesiącu (bezpłatne):

Czwartkowe spotkania z geriatrą, reumatologiem i rehabilitantem organizowane przez Zakład Gerontologii Zdrowia Publicznego i Dydaktyki Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Świadome odżywianie – prof. Ewelina Hallman z SGGW mówiła o związkach bioaktywnych w warzywach i owocach.

Wykłady psychologiczne prowadzone przez Stowarzyszenie Syntonia, mające pomóc naszych członkom w radzeniu sobie z pandemią, finansowane z dotacji miasta. Tematy wykładów:

„Co warto wiedzieć o stresie i stresie w pandemii”, „Poznaj niektóre sposoby radzenia sobie ze stresem”, „Pułapka myśli-jak mimo pandemii zapanować nad rozmyślaniem i zachować pogodę ducha”.

Wykłady społeczne  2 wykłady bezpłatne, 1 płatny z dotacji miasta

„Kropla drąży skałę jak ruchy społeczne mogą zmieniać świat” wykład UOUTW ,

„Demokracja po przejściach-Ameryka po wyborach 2020” wykład UOUTW,

„Tożsamość człowieka w ponowoczesnej rzeczywistości”

Cykl muzykologiczny – 4 wykłady finansowane z dotacji miasta

„Wiłkomirscy-rodzinne muzykowanie”, „Wiedeń-muzyczny  salon Europy”,

„Fascynacje muzyczne Adama Hanuszkiewicza”, „Polak-Węgier dwa bratanki”.

Pozostałe wykłady płatne z dotacji miasta lub bezpłatne:

 1. Wielcy budowniczowie Warszawy – Józef Sigalin
 2. Słowianie – mit i rzeczywistość
 3. Tyrmand cz.2
 4. Parki Narodowe USA
 5. Podróże po Azji płd-wsch.” cz1  (bezpłatny)
 6. Podróże po Azji płd-wsch.” cz2  (bezpłatny)
 7. Duchowni na dworze St. Augusta Poniatowskiego
 8. Florencja-miasto muzeum
 9. Królewskie rezydencje na Śląsku
 10.  Wenecja dobroczynność i sztuka
 11.  Powstańcy w obozach jenieckich  (bezpłatny)
 12.  Miłość Staropolska
 13.  Rosja jako cywilizacja
 14.  Leonardo da Vinci
 15.  Dwie damy książąt Czartoryskich (bezpłatny)

Średni udział słuchaczy w wykładach 54 osoby.

Wykłady Muzealne – prowadzone przez Beatę Artymowską, cykl 7 spotkań

o historii i zabytkach najważniejszych miast europejskich.

 1. Elegancja Francja – Paryż
 2. Watykan państwo Papieży
 3. Werona miasto Romea i Julii
 4. Padwa – miasto świętych i uczonych
 5. Florencja Miasto banków i artystów
 6. Drezno w blasku Złotego Jeźdźca
 7. Wenecja Stolica Dożów 

Średnia oglądalność – 74 osoby,  płatne z dotacji miasta

Lektoraty

Odbywały się w formule online. Mieliśmy 2 grupy j. hiszpańskiego: grupa podstawowa – 12 osób, zaawansowana – 14 osób. Na lektoraty j. angielskiego uczęszczało 133 osoby, w 8 grupach na różnym poziomie.

 Lektoraty  finansowane były z dotacji miasta i wpłat słuchaczy.

Warsztaty komputerowe

Kontynuacja kursu komputerowego online – 1 grupa 13 osób, płatne z dotacji miasta.

Wykłady ogólne dla seniorów, nie można określić liczby naszych uczestników:

Festiwal kompetencji cyfrowych – organizator Telewizja Pokolenia

Seniorzy w świecie cyfrowej rewolucji – Krajowy Instytut Gospodarki  Senioralnej

Nowoczesny Senior – smartfon, aplikacje – Urząd m .st. Warszawy

II. ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘ  I  UDZIAŁ W KULTURZE

Warsztaty malarstwa – ich celem jest rozwój własnych pasji i talentu, podniesienie samooceny i pozycji w środowisku rodzinnym i społecznym. W okresie sprawozdawczym pracowały  23 osoby. Podczas epidemii malarki miały zajęcia online i plenerowe. Podczas wakacji malarki były na plenerze w Osiecku. Ich twórczość plenerową podziwialiśmy na wystawie online, zorganizowanej przez WCK. Z ogromną przyjemnością i satysfakcją widzieliśmy, jak Koleżanki rozwinęły swoje umiejętności techniczne i jak oryginalne  jest ich widzenie świata. Zespół malarek oprócz rozwijania swoich pasji wspiera i organizuje akcje charytatywne. W zorganizowanej przez siebie akcji zbierania pieniędzy  na jedzenie dla kotów z Koterii zlicytowały swoje obrazy i wsparły Koterię kwotą 1000zł. Po ogłoszeniu zbiórki na leczenie chorego Franka również oddały na licytację swoje obrazy. Wiele radości sprawiają  kartami świątecznymi, własnoręcznie malowanymi, które wysyłamy wraz z Życzeniami od naszego Uniwersytetu.  Finansowanie:  grant z UD Warszawa Wawer i darowizny uczestniczek zajęć.

Warsztaty śpiewu

Z powodu epidemii nie odbywały się zajęcia zespołu wokalnego, ale mamy nadzieję, że w następnym roku akademickim nasz chór będzie znów uświetniał śpiewem nasze spotkania i uroczystości.

Udział w życiu kulturalnym Warszawy

W okresie sprawozdawczym skorzystaliśmy z ponad 40 biletów do teatru w ramach programu Obywatel Senior, do którego przystąpiliśmy wspólnie z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Korzystaliśmy z darmowych ofert teatralnych online – 4 oferty: „Matka i córka”, „Eko senior”, „Wielkie dzieło” i „Manifest pokoleniowy, Damy i huzary”. Zachwycaliśmy się pięknym koncertem z okazji Dnia Kobiet z  Zamku Królewskiego, zorganizowanym przez Mazowiecki Teatr Muzyczny. Braliśmy udział w obchodach 76 rocznicy Powstania Warszawskiego „Godzina W w Wawrze”. W październiku odbyła się coroczna impreza, tym razem online  na Służewcu, był konkurs kapeluszy, w którym udział brały nasze dziewczyny i odniosły sukces. Irena Strzała zastała Miss  Kapelusza, Ala Jurczyk weszła do finału, a Teresa Bojanowicz do półfinału. Myślę, że ich konkurentki w konkursie na długo zapamiętają nasz Uniwersytet.

III. BLOK PROZDROWOTNY – z oczywistych względów przywiązujemy do jego realizacji ogromną wagę.

 Formy realizacji: 2 wykłady przedstawione powyżej, gimnastyka, nordic walking, wyjazdy rehabilitacyjne do wód termalnych.

Gimnastyka – ćwiczyło 3  grupy, każda 2 razy w tygodniu po 1 godz.. Jedna grupa adresowana do sprawniejszych, realizowała program  zbliżony do aerobiku.  Łącznie ćwiczyło 65 osób. Finansowanie-dotacja, częściowo wpłaty słuchaczy. W czasie epidemii zajęcia prowadzone online.

Nordic walking – kilkunastoosobowa grupa ( liczebność zmienna ) spotykała się raz w tygodniu na kwalifikowany spacer,  poprzedzony ćwiczeniami usprawniającymi. Zróżnicowany poziom sprawności  indywidualnej został uwzględniony w organizacji zajęć tak, aby uzyskać pożądany efekt terapeutyczny. Finansowanie dotacja miasta plus środki własne. W okresie  zakazu wychodzenia z domu spotkania nie odbywały się.

Zdrowie psychiczne

Warsztaty poprawiające samopoczucie, przedstawiające techniki radzenia sobie ze stresem. Przeprowadzono 4 warsztaty dla dwóch, kolejnych 10-cio osobowych grup, płatne z dotacji miasta. Tematy warsztatów: Trening  zmiany myślenia i kontroli nad zamartwianiem się”, „Trening relaksacyjny Jacobsona”,  „Ćwiczenia z uważności” i „Trening autogenny Schulza i prowadzona wizualizacja”.

Coś dla duszy

Warsztaty literackie z o. Wacławem Oszajcą – Czytamy Biblię, 4 dobre spotkania GRTATIS!!

IV. PROGRAM TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY – patrz: załącznik 

V. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ  INTEGRACJI ŚRODOWISKA SENIORALNEGO I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

 W okresie sprawozdawczym mieliśmy 2 spotkania integracyjne: 1 „leśne spotkanie” przy grillu – 55 osób,   2 wyjazdy do Powsina (2 grupy chętnych),  spacer po ogrodzie botanicznym PAN zakończony ogniskiem w Zimnych Dołach. 

Uwagi

Zajęcia nieodpłatne dla nas były finansowane przez  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wolontariat pracowniczy Urzędu m.st Warszawa, Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Muzeum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego, program Obywatel Senior (Urząd Marszałkowski).

Sprawozdanie przyjęto uchwałą Zarządu  z dnia 04.06.2021

ZARZĄD: prezes – Barbara Bednarska wiceprezesi Maria Jasińska, Elżbieta Chomicka sekretarz – Elżbieta Madejska  skarbnik – Barbara Pazik-Zajer;

Zastępcy członków Zarządu:  Zofia Grajwoda, Ewa Sękowska, Dorota Kowalówka, Dorota Pietrek, Teresa Studnicka.

KOMISJA REWIZYJNA:  przewodniczący – Urszula Mastej, zastępca — Stefan Kasprzak, członkowie: Stanisława Gałązka

RADA  SŁUCHACZY:  przewodnicząca – Iwona Wolfart, zastępca – Ewa Czabajska.

Do pobrania: załącznik o działalności turystycznejkliknij tutaj!