Propozycja kursów językowych

Zapraszamy słuchaczy Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie na bezpłatne kursy. Kursy są intensywne – każde zajęcia trwają 4 godziny lekcyjne. Po 2 godzinach jest przerwa kawowa. Kurs trwa 120 godz. lekcyjnych i kończy się egzaminem.

Na kursy języków:

 • angielskiego,
 • francuskiego,
 • niemieckiego.
  Wszystkie kursy do poziomu A1/A2.

Na kursy komputerowe

W programie : praca z komputerem, praca w sieci, program Word, program Excel, bezpieczeństwo w sieci, rozwiązywanie problemów technicznych i cyfrowych.

Zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe.

Grupy muszą liczyć 10 – 12 osób. Dni i godziny kursów są dostosowane do kursantów.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do koleżanki Doroty Pietrek. Mail: [email protected], tel. 606488048.

Sprawa jest pilna, bo ostateczne uzgodnienia będą robione w końcu sierpnia. Chcemy wiedzieć ile grup rezerwować.

                                         Sekretarz WTUTW Elżbieta Madejska