Życzenia od burmistrza

Drogie Koleżanki i Koledzy Z upoważnienia Pana Norberta Szczepańskiego
-Burmistrza Dzielnicy Wawer przekazuję wszystkim słuchaczom naszego
Uniwersytetu serdeczne życzenia zdrowia,oraz wiele satysfakcji z
uczestniczenia w naszych zajęciach prowadzonych w tej szczególnej sytuacji.

Z mojej strony podziękowałam Panu Burmistrzowi za zainteresowanie naszą
działalności,oraz za pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw organizacyjnych.

Barbara Bednarska-prezes