Walne Zebranie Sprawozdawcze – 16.06.2016 godz. 16.45

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania, powitanie.

2. Występ zespołu wokalnego

3. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza

4 .Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Wniosków

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności  merytorycznej za okres czerwiec 2015 – czerwiec 2016

7. Sprawozdanie finansowe

8. Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium

9 .Dyskusja.

10. Przyjęcie uchwal w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania merytorycznego

– przyjęcia sprawozdania finansowego

– przyjęcie uproszczonej rachunkowości

11. Głosowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, przyjecie uchwaly

13. Przedłożenie wniosków przez Komisję Wniosków

14, Komunikaty, oferta wakacyjna

15. Zamknięcie merytorycznej części zebrania

 

     Część druga    –   spotkanie towarzyskie przy kawie itp.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *