Uroczystość jublileuszowa XV-lecia WTUTW

Spotkanie na plaży Romantycznej 

fotografie Pan Andrzej Murat, dziękujemy!