ODWOŁANIE WYCIECZKI „ŚLADAMI JANA PAWŁA II”

W związku istniejącą sytuacją epidemiczną i związanymi tym utrudnieniami w organizacji i sprawnej realizacji wycieczki „Śladami Jana
Pawła II” podjęto decyzję o rezygnacji z tej wycieczki.

organizator wycieczki: Maria Jasińska w porozumieniu z Zarządem