Niebawem rozliczenie działalności WTUTW za okres 2023/24 ! Zebranie sprawozdawcze

13 czerwca 2024 godz 11:00 -I-szy oraz 11:15 II-gi termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków WTUTW które odbędzie się w siedzibie : Żegańska 1A w sali widowiskowej na parterze.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania, powitanie
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Wniosków i Komisji Skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej w okresie czerwiec 2023-czerwiec 2024
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2023
 7. Protokół pokontrolny Komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu
 8. Dyskusja
 9. Przyjęcie uchwał w sprawie /
 10. – przyjęcie sprawozdania merytorycznego /
 11. – przyjęcie sprawozdania finansowego /
 12. -informacja o zmianach Statutowych dotyczących zmian przepisówkodeksu etyki, celowości funduszu statutowego , zmian w Zarządzie , zmian nazewnictwa funkcji osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej , zgoda na udostępnianie wizerunku związanego z publikacjami Stowarzyszenia.
 13. Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
 14. Przedłożenie wniosków przez Komisję Wniosków
 15. Zakończenie

Link do dokumentów Sprawozdania merytorycznegi i finansowego i sprawozdania komisji rewizyjnej za okres 2023-24