Informacja w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych

Drodzy

Zarząd UTW podjął decyzję w sprawie zajęć stacjonarnych :

Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywające się wspólnie w pomieszczeniach ( basen , lektoraty p.Ławrynowicz, śpiew , malarstwo ) są wstrzymane do 15 lutego. Przed 15 lutego podamy decyzje co do dalszych działań. Natomiast wszystkie zajęcia w trybie on-line odbywać się będą zgodnie z planem.